Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - januar 2019

Her er et overblik over skoleårets nyheder.

Mediefag A – ny studieretning i Viborg 

En rigtig god nyhed er det, at den 3. lokale studieretning med mediefag på A-niveau i november måned blev godkendt, da Viborg Gymnasium og hf fik lov til at udbyde en studieretning med Mediefag A, engelsk A og informatik B. 

 

Dialogmøder og skriftlig eksamen

På to dialogmøder i efteråret blev det 1. vejledende opgavesæt til A-niveau-eksamen drøftet. Alle de mange inputs er blevet samlet sammen og det 2. vejledende opgavesæt er nu i produktion (der er deadline i december 2019). Tak til alle, for at give respons, kritik og gode ideer!

 

FIP i marts

I foråret 2019 er der FIP-kurser i mediefag – den 20. marts i Århus og den 21. marts i København. 
Vi får bl.a. oplæg af Anne Schepelern fra Købehavns Universitet, der vil fortælle om kreativitet ifm. de praktiske produktioner. Der vil være fokus på, hvordan vi kan få kontekster mere i spil – og på, hvad forskellen er på kontekster og perspektivering. Og så vil der også være særlig opmærksomhed på, hvordan vi konkret kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer i mediefag. Endeligt program følger – men meld jer allerede til nu på gl.org.

 

Vejledningerne skal justeres

Vores vejledninger – ikke læreplaner! – skal justeres i løbet af januar og februar. Der vil bl.a. være fokus på at få præciseret, hvordan vi kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer i faget. Kom meget gerne med inputs til dette eller andre ønsker, ændringsforslag etc. Skriv til mig senest medio februar.

 

SRP

SRP-voteringen er i fuld gang. Og det er sidste runde med SRP’en efter den gamle læreplan. Jeg har også i år fået henvendelser vedrørende opgaver, hvor næranalyse/shot-to-shot er placeret som bilag på op til 40 sider med frameshots, faglige begreber mm. Det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt, at eleverne bruger så meget energi og arbejde på at lave et godt bilag. Det er meningen at arbejdskraften skal lægges i at lave den gode analyse inde i selve opgaven. Derfor: Næranalysen i mediefag er et kerneområde, som ikke skal placeres i et bilag. Når der i opgaveformuleringen bedes om en næranalyse, skal der altså inde i selve opgaven være en analyse skrevet i prosaform, hvor de filmiske virkemidler og deres effekt analyseres frem. Det er spild af tid, hvis eleverne laver sidelange, minutiøse registreringer som bilagsmateriale til en opgave. Disse registreringer kan evt. være et arbejdsredskab eleven benytter til at se mønstre i de levende billeder, men de kan ikke erstatte en næranalyse. Eleverne skal bruge krudtet på at lave en god næranalyse inde i opgaven. Jeg opfordrer derfor til, at man i vejledningsfasen tydeligt pointerer overfor eleverne, at en næranalyse skal placeres i selve opgaven og ikke i bilag. 

 

Vintereksamen 18/19

Vintereksamen er nu ved at være afsluttet. Og antallet af mediefagseksaminander i december og januar er steget – i år har mere end 2000 hf- og VUC-kursister været til eksamen. Der har derfor været mange lærere og censorer, som har haft travlt i de seneste måneder. I år har jeg især haft henvendelser om mediefagsproduktioner, som har været baseret på (store dele) ikke-egenproduceret materiale. Dvs. produktioner, hvor eleverne/kursisterne har brugt materiale, som de ikke selv har optaget. Det er selvsagt ikke i orden, og det er derfor vigtigt, at vi som lærere er opmærksomme på, hvad der optages og redigeres sammen og at vi fortæller vores elever og kursister, at de selv skal optage deres film. I den sammenhæng: Etik og basal ophavsret er nu en del af vores fag, og det er oplagt at knytte an til, hvordan man skal, kan og bør omgås andres materiale – og hvordan andre må og ikke må benytte sig af det materiale vores elever/kursister selv producerer.

Et andet tilbagevendende spørgsmål vedrører om en gruppe må genbruge ideen fra en pilotfilm til deres eksamensproduktionen. Her er svaret, at når eksamensproduktionen skal udarbejdes, må eleverne gerne gå videre med en ide (fx et tema, et overordnet plot), de har arbejdet med før, men de skal lave ny præproduktion og også lave helt nye optagelser – dvs. at det ikke er i orden ’blot’ at remake. En mulighed er at arbejde videre med det samme emne i en ny og anderledes version og/eller kontekst (som hvis man fx forestiller sig, at det er en kampagne, hvortil der laves flere forskellige film). Der er, som det fremgår af læreplanen punkt 3.2, en progression i arbejdet med den praktiske del af faget. Og der stilles andre og større krav til en eksamensproduktion end til en øveproduktion, der jo i højere grad har karakter af træning. Når der skal være meget væsentlig forskel på øveproduktionen og eksamensproduktionen skyldes det også, at øveproduktionen allerede har været evalueret, mens eksamensproduktionen jo ikke må evalueres af en lærer forud for eksamen. Endnu en problemstilling er, at det ikke er sikkert, at der er sammenfald mellem eleverne der samarbejder om øveproduktionen og eksamensproduktionen.

 

EMU, undervisningsforløb og vodcasts/podcasts

Ny EMU går snart i luften. Her vil der fortsat ligge inspiration til, hvordan man kan arbejde med mediefag, ligesom eksamensorientering og andre vigtige beskeder vil kunne findes på den platform. I forbindelse med lanceringen af ny EMU vil der komme flere spændende og reformrelevante mediefagsforløb op, der allerede er i produktion. Men indtil da minder jeg lige om, at der ligger flere gennemarbejdede og fine forløb om bl.a. nedenstående emner:

 • C-niveau: Introforløb inkl. pilotproduktion / udarbejdet af Line Arlien-Søborg, Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
 • C-niveau: Teoretisk-analytisk forløb om krig i fakta og fiktion – tilrettelagt til turbohold / udarbejdet af Anders Dahl, Det frie Gymnasium 
 • C-niveau: Eksamensproduktionen fra ide til evaluering / udarbejdet af Tina Bødker, Roskilde Katedralskole
 • B-niveau: Teoretisk-analytisk forløb om fakta og fiktion / udarbejdet af Michael Møller, Mulernes Legatskole
 • B-niveau: Eksamensproduktionen fra ide til evaluering / udarbejdet af Mette Wolfhagen, Sct. Knuds Gymnasium
 • – ligesom I finder 3 velproducerede vodcasts/podcast, der er lige til at gå til:
 • Tværmedialitet / ved Henrik Højer, VIA Multiplatform Storytelling & Production
 • Kontekster / ved Dorte Granild, Århus Statsgymnasium
 • Målgrupper / ved Malene Moesgaard Ludvigsen, Aalborg Tekniske Gymnasium
 • Med mange ønsker om et godt - mediefagligt! - nytår
   
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.