Artikel

Virtuel undervisning i musik

Artiklen samler op på erfaringer og idéer fra gymnasieskolernes musiklærerforenings facebookside og beskriver tre strategier: musikproduktion, videochallenges og virtuelt sammenspil.

Fordelen ved virtuel undervisning i musik er, at eleverne kan tilgå dele af undervisningen i eget tempo og udfolde sig musikalsk. Formatet er mest velegnet til til teoretisk-analytisk undervisning i musikkundskab frem for undervisning i praktisk musikudøvelse.

To former for virtuel undervisning
Overordnet set er der to former for virtuel undervisning: den synkrone og den asynkrone. De to virtuelle undervisningsformer kan sagtens kombineres også inden for et enkelt undervisningsmodul, ligesom opgaver kan løses af eleverne individuelt og i grupper.

Den synkrone undervisning ligner i ret høj grad den almindelige undervisning med brug af online kommunikationsplatforme som fx Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.

Den asynkrone undervisning med arbejdsspørgsmål, skriftlige opgaver, podcasts eller fx filmede elevbidrag fordrer selvstændighed, men giver til gengæld eleverne mulighed for at bearbejde undervisningen i deres eget tempo.

Musikproduktion
I musikproduktionsfeltet kan eleverne samarbejde i grupper om bearbejdning af lydoptagelser (egne eller andres) i programmer som Audacity eller Garageband (mac/iPhone).
Materialet til bearbejdning kan være elevernes egne kompositioner indspillet virtuelt eller IRL.
De digitale muligheder kan inspirere til en kreativ bearbejdning af musikken i form af lydcollager, remix, medley eller mash up.
De faglige ledetråde er fx sammenlignende analyser af forskellige grooves til samme melodi eller en afsøgning af soundparameterets betydning for et musiknummers samlede udtryk.

Videochallenges
Peer to peer-elementer, hvor eleverne udfordrer hinanden med videochallenges kan både skabe en god dynamik og en god stemning.
Indholdet i videochallenges kan dække både de teoretiske og analytiske dele af faget.
Som forøvelse kan læreren udfordre eleverne til fx at udføre en rytme med brug af kroppen (klap, tramp mm.). Herefter styrer læreren i første omgang, hvem der udfordrer hvem.
Udfordringerne kan fx udformes som et cupsystem med semifinaler og finale.
Herefter udfordrer eleverne hinanden med teoretiske spørgsmål, rytmemotiver eller sanglinjer i varianttoneartens tonekøn.
Eleverne kan optage sig selv og udfordre andre til at imitere eller udfordringen kan være rent sprogligt formidlet.
Det kan aftales på holdet, at hver enkelt elev over et semester skal udfordre tre andre fra holdet inden for kategorierne treklange, kvintcirklen og groove, og fra et læringsperspektiv er det ofte motiverende at have en specifik modtager.
Videofiler deles lettest via skytjenester eller deciderede videodelingstjenester.

Virtuelt sammenspil
Eleverne kan spille musik sammen via nettet – ikke samtidigt, men på skift i det man kan kalde asynkront sammenspil. De indspiller efter tur et lydspor og kan forholde sig til hinandens input. Det kan ske direkte på platforme som bandlab, jammr med flere eller eleverne kan sende lydfiler til hinanden og indspille ovenpå i lydredigeringsprogrammer.

Læreren inddeler holdets elever i grupper og giver dem første spor/rammen. Læreren laver en rækkefølge, og efter tur indspiller eleverne hver sin stemme til det samlede nummer. Det fungerer ofte godt med rækkefølgen: trommer, bas, akkordinstrumenter, vokaler - men andet kan også fungere. I programmerne kan eleverne redigere deres bidrag og tage indspilningerne om, indtil de er tilfredse med resultatet. 

En fra gruppen udpeges til at styre redigeringen af det samlede input - i nogle af redskaberne er der mulighed for, at resten af gruppen kan følge fremgangen synkront og komme med konstruktivt input til den, der redigerer/optager.
Grupperne fremfører efterfølgende deres værk for resten af holdet via en online kommunikationsplatform. Fremgangsmåden kan også benyttes til korsatser og især til vokalgrupper med færre sangere pr. stemme. På denne måde kan man også indspille sine skriftlige opgaver i fx flydekor. 

Egne optagelser af musikudøvelser giver mulighed for, at eleverne kan udfolde sig i egne trygge rammer. På denne måde tilgodeses elever, som er utrygge ved at performe i det forum, som hele musikholdet udgør. Elever med mere overskud kan inden for samme opgave udforske de digitale muligheder.

 

Kreditering

Sebastian Strabo Svendsen, Nærum Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.