Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i musik - oktober 2022

Nyhedsbrev med invitation til virtuelt dialogmøde om problematikken med automatiske funktioner i Musescore i forbindelse med den skriftlige eksamensopgave E3 og med en hilsen fra musikfagets nye fagkonsulent.

Udfordringer med Musecore

Nodeskrivningsprogrammet Musescore har en række automatiske funktioner, som løbende forbedres. Disse automatiske funktioner er kontraproduktive i forhold til de faglige mål for de skriftlige arrangementsopgaver.

Problematikken gælder særligt opgave E3 – jazzarrangement, da opgavernes swingjazznumre ofte er skematisk opbygget formmæssigt og harmonisk.

Musescore har i et stykke tid kunnet udtyde opgavernes becifringer til firstemmigt kor med korrekt stemmeføring og ambitus for de enkelte stemmer, hvorfor dette parameter tillægges mindre vægt end tidligere i censorernes bedømmelser jf. ”Lærerens hæfte – Evalueringskriterier for skriftlig musik A 2022”.

Rune Bech Lauesen fra Svendborg Gymnasium har opdaget, at Musescore som noget nyt også kan lave walking bass (som ganske hurtigt kan omformes til two beat). Musescores walking bass-plug in laver nye basgange, hver gang det bruges.

Det er opgavekommissionens vurdering, at en walking bass lavet af Musescores walking bass-plug in isoleret set vurderes til en karakter omkring 7.

Samtidig har eksamensopgaven i jazzarrangement den bedømmelsesmæssige udfordring, at det skematiske præg gør det muligt at kopiere og indsætte en fuld trommestemme fra en anden eksamensopgave i jazzarrangement (allerede bedømt materiale må ikke genbruges, men i praksis er det vanskeligt at opdage, om det er tilfældet).

På denne baggrund varsler opgavekommissionen og fagkonsulenten nogle radikale ændringer i opgave E3 – jazzarrangement fra sommereksamen 2025.

 

Mulige ændringer

Opgavekommissionen og fagkonsulenten ser tre muligheder:

  1. Opgave E3 modificeres, så brugen af automatiske funktioner ikke er problematisk for vurderingen af opgaveløsningens niveau.
  2. Opgave E3 udgår fra eksamenssættet, som efterfølgende består af to opgaver: vokalarrangement og pop-rockarrangement.
  3. Opgave E3 erstattes med en ny opgavetype.

En vinkel på problematikken er, at nodeskrivningsprogrammet Primus, som ligesom Musescore benyttes af mange gymnasier, ikke tilbyder samme automatiske funktioner som Musescore, hvorved elever ikke stilles lige i eksamenssituationen på tværs af de to programmer.

Idet opgaverne i vokalarrangement og pop-rockarrangement ikke er nær så skematisk opbyggede som opgaverne i jazzarrangement og harmonisk veksler mellem treklange og udvidede klange, har Musescore endnu ikke et plugin, der muliggør samme grad af automatisk opgaveløsning i disse genrer.

På grund af alt dette vil vi gerne høre jeres tanker om og idéer til E3 – jazzarrangementsopgavens fremtid.

 

Virtuelt dialogmøde

Opgavekommissionen og fagkonsulenten inviterer til virtuelt dialogmøde på Zoom onsdag d. 23. november 2022 kl. 16.00-17.00. Mødet kan tilgås via dette link: Virtuelt dialogmøde

Meeting ID: 940 1136 2241

Passcode: 345151

Dialogmødet indledes med, at opgavekommissionens formand, Thomas Hammer, demonstrerer de automatiske funktioner i Musescore.

Ved det kommende virtuelle kursus i skriftlig musik d. 14. og d. 15. november, som er faciliteret af Gymnasieskolernes musiklærerforening, adresseres denne problematik ikke.

Den del af kurset, som omhandler E3 – jazzarrangement, er med henblik på de uændrede sommereksamener 2023 og 2024.

 

En hilsen

Efter lidt over to måneder som fagkonsulent vil jeg sige, at jeg synes, det er et spændende job, og mit indtryk af de øvrige fagkonsulenter og medarbejderne i STUK er særdeles positivt. Mange gode og engagerede kræfter arbejder for at sikre vores unge god undervisning.

Et foreløbigt højdepunkt i dette efterår var for mig musiklærerforeningens kursus på Nørgaards højskole. Jeg følte mig helt hensat til min tid som studerende ved Musikvidenskabeligt Institut: inspirerende faglighed og fantastisk stemning.

Jeg har indtil nu været i kontakt med en del af jer, og jeg ser frem til at møde jer alle fx til FIP og til fremtidige kurser, konferencer mm.

 

Med venlig hilsen

Sebastian Strabo Svendsen

Fagkonsulent i musik, dramatik og musik- og lydproduktion

sebastian.strabo.svendsen@stukuvm.dk

Tlf. 21390432

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.