Den nationale naturvidenskabsstrategi

Den nationale naturvidenskabsstrategi skal sikre, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej. Strategien har fokus på endnu dygtigere lærere, forsøg med et nyt fag og talentudvikling.

Undervisningen i naturvidenskabsfagene er afgørende for at skabe og bevare interessen for naturvidenskab, og derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet grundskolen, men er også relevante for ungdomsuddannelserne. 

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

Læs mere om naturvidenskabsstrategien og få indsigt i de fem centrale indsatsområder.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.