Netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Som led i kompetenceudviklingen af de naturvidenskabelige undervisere er der oprettet et netværk for naturvidenskabskoordinatorer på ungdomsuddannelserne. 

Netværket har til formål at udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag og opbygge didaktisk stærkere miljøer på uddannelsesinstitutionerne – både særfaglige og tværfaglige. Netværket afholder årligt ét nationalt netværksmøde og ét regionalt netværksmøde i hver af de fem regioner.

Astra driver netværket, og du kan læse mere om netværkets aktiviteter og hvordan du tilmelder dig her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.