Artikel

Årsager til afhængighed

På denne side findes årsager til afhængighed primært i forklaringer om behov for sociale relationer med et psykologisk perspektiv, som stikker dybere end den rent biologiske.

Johann Hari: Alt du tror, du ved om misbrug, er forkert

Se Johan Haris TED-talk om afhængighed (ted.com). I dette foredrag gennemgår Johann Hari forskellige årsager til, at man ikke skal lade sig nøjes med den biologiske og neurologiske forståelse af afhængighed. Hans konklusioner er vidtrækkende og tankevækkende.

 

Et tema om afhængighed kan bruges ind i andre temaer 

Eksempelvis om ungdom (subkulturer, identitet), lykke (jagten på det hedonisk lykkelige), tilknytning og kærlighed (hvordan behovet herfor kan manifestere sig i afhængighed).

 

Alene som felt kan det undersøges på mange måder, fx:

  • Neuropsykologisk: Hvordan hjernen virker og den 'klassiske' forståelse.
  • Kognitionspsykologisk: Hvilke evner svækkes ved indtag, hvordan beslutningstagen fungerer og hvordan vurderes egen adfærd undervejs, fx med brug af kognitiv dissonansteori.
  • Evolutionært: Hvorfor har mennesket udviklet tendens til afhængighed?
  • Socialpsykologisk: Sociale påvirkninger såsom konformitet og normer, der skaber adfærdsmønstre.
  • Kulturpsykologisk: Hvilke former for misbrug, der er i spil i forskellige kulturer på mikro- og makroplan.
  • Personligheds- og udviklingspsykologisk: Er der individuelle tilbøjeligheder, tilknytningsmønstre, medfødte faktorer, kriser eller identitetsproblemer, der gør sig gældende i forhold til skabelsen af afhængighed?

 

Afhængighedssyndrom i ICD-1

>2 af følgende samtidigt i mindst en måned eller gentagne gange inden for 1 år: 

1. Trang (’craving’)
2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
3. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
4. Toleransudvikling
5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

 

Kreditering

Udarbejdet i samarbejde med CFU. 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.