Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i religion

Organdonation er et fagligt relevant og aktuelt emne i religion både på c og b-niveau. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.    

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig meget gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst både i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

unpublished

Emner i religion


Hvorfor siger vi ikke bare ja til organdonation, når de fleste af os gerne vil modtage et organ? Afsnittet gør eleverne klogere på deres egen holdning til organdonation og introducerer forskellige typer af argumenter for og imod.


Kan man komme i himlen, selvom man ikke er hel? Find en præsentation af to forskellige syn på kroppen, kroppen som hellig og som profan. Eleverne arbejder med fagbegreber som magi, tabu, profant og helligt.


Indføring i teorier om ritualer, herunder især hvilken funktion ritualer har i forbindelse med hjernedød og organdonation. En intensivsygeplejerske og en antropolog fortæller om ritualer ved afskeden.


Er organdonation tilladt ifølge religionerne? En række kildetekster præsenterer argumenter for og imod organdonation i kristendom, islam og buddhisme, samt ud fra sekulære etiske teorier.


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til religion er skrevet af Lene Madsen, Aarhus HF og VUC & Sofie Reimick, Aarhus Katedralskole.

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videnscenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.