Aktivitet

Debattér dilemmaer i kristendom

Gør som i radioprogrammet Mads og Monopolet og lad eleverne erfare dilemmaer ”på egen krop”. I denne lille debatøvelse skal eleverne i et panel debattere en række dilemmaer i den moderne kristendom. Aktiviteten er på ca. 45-60 minutter og er til religion i gymnasiet på C- og B-niveau.

Aktiviteten skal gøre eleverne i stand til fagligt at argumentere for forskellige holdninger i relation til kristendom. Øvelsen fungerer bedst som opsamling på et forløb om moderne kristendom. Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål:

  • disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
  • kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer.

 

Planlægning/overvejelser

Øvelsen kræver ingen særlig forberedelse, men kræver, at eleverne på forhånd har viden om forskellige positioner indenfor kristendom fx ”fundamentalisme”, ”moderat” og ”radikal modernisme”. Derfor ligger øvelsen også bedst i slutningen af et forløb om kristendom.

 

Aktivitetens opbygning

1) Eleverne skriver (i grupper à 4) 1-2 dilemmaer ned på små sedler, der samles i en pose, kasse eller lignende. De skal være inspireret af de temaer, der er lagt vægt på i et forløb om moderne kristendom. De kan handle om fx abort, homoseksualitet eller forholdet mellem stat og kirke. Et eksempel kunne være: "Jeg er 18 år gammel, og er blevet gravid efter en tur i byen. Min mor siger, at jeg skal have en abort, men jeg er meget i tvivl. Det føles forkert, men på den anden side ved jeg ikke, hvordan jeg skulle kunne klare det hele alene." Et andet eksempel: "Jeg er troende kristen og medlem af folkekirken. Jeg tror dog både på Jesus, reinkarnation og ting som krystalhealing og auralæsning. Min præst mener ikke, at disse ting kan kombineres. Jeg er i tvivl, om jeg skal melde mig ud af folkekirken, eller jeg blot skal finde en anden kirke med en mere åben præst."

2) Et panel på tre elever sætter sig foran resten af klassen. De repræsenterer hver deres kristne position. Det kunne være henholdsvis fundamentalisme, moderat og radikal modernisme. Det er selvfølgelig en forudsætning, at der er blevet arbejdet med disse positioner i forløbet, og at panelet får lidt tid til at forberede sig på deres roller. Læreren kan med fordel forberede og ”sparre” med de tre elever, mens de øvrige elever udarbejder dilemmaer i grupperne.

 

3) Der vælges en ordstyrer, der trækker én seddel ad gangen. Alle deltagere i panelet får på skift mulighed for at fremlægge deres løsning på dilemmaet, hvorefter de diskuterer det fælles. Desuden inddrages positioner og holdninger fra resten af klassen.

 

I en alternativ opbygning af aktiviteten kan læreren dele klassen op i grupper af tre elever med hver deres position, som internt diskuterer dilemmaerne – efterfulgt af en opsamling i plenum.

Aktiviteten kan desuden bruges på nogenlunde samme måde i arbejdet med andre religioner.

 

Evaluering

Læreren laver en Padlet (en online-tavle). To og to udarbejder eleverne en liste med 2-3 dilemmaer. For hvert dilemma skriver de – på baggrund af paneldebatten – hvad henholdsvis en moderat, en fundamentalist og en modernist mener om dilemmaet. Svarene skrives i den fælles Padlet. Læreren kan efterfølgende samle op på et par af besvarelserne. Læreren genererer en PDF på baggrund af den fælles Padlet. PDF’en deles med eleverne.

 

Kreditering

Produceret af Regina Ulf Christensen fra Hasseris Gymnasium/ Lettere bearbejdet og sat op af Kirsten Bärnholdt, redaktør for religion på EMU.dk

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.