Artikel

Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF

Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF er en uafhængig organisation for religionslærere i gymnasieskolen baseret på frivillig arbejdskraft.

Hvem er vi?

Religionslærerforeningen er en forening, som virker til gavn for religionsundervisningen på gymnasiale uddannelser. Vi arbejder for medlemmernes faglige- pædagogiske interesser gennem kurser og faglige publikationer.

Vi er for øjeblikket syv bestyrelsesmedlemmer herunder en redaktør for fagbladet Religion.

 

Hvordan bliver man medlem?

Enhver, der underviser i religion ved en gymnasial uddannelse, kan optages som medlem i foreningen. Desuden kan andre, som ifølge uddannelse og stilling måtte være interesseret, optages som medlemmer med bestyrelsens godkendelse. Et medlem, som ophører med undervisningsvirksomhed, kan bevare sit medlemskab i foreningen.

Bliv medlem af foreningen her på religionslaererforening.com.

 

Hvad laver vi?

Vi holder bl.a. kurser, udgiver medlemsbladet Religion, laver fagpolitisk arbejde og mere.

 

Kurser

Som medlem kan du deltage i faglige kurser og møder som afholdes af foreningen.

Bestyrelsen arrangerer kurser, rejsekurser og generalforsamlingkursus hvert andet år mm. På generalforsamlingskurset afholdes generalforsamling og valg til bestyrelsen.

 

Religion

Religion er foreningens medlemsblad, hvor religionslærere kan få inspiration til undervisning i faget og indhente nyheder om faget. Bladet udkommer fysisk fire gange årligt og sendes ud til foreningens medlemmer.

Artiklerne skrives primært af forskere og undervisere. Det er redigeret af bestyrelsesmedlemmer på skift.

 

Fagpolitisk arbejde

Bestyrelsen laver fagpolitisk arbejde, som fremmer foreningens interesser.

 

Yderligere info

Foreningen har en hjemmeside: religionslaererforening.com og en Facebookside.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.