Artikel

Virtuel undervisning i religion

Virtuelle elementer kan gøre faget mere nærværende gennem feltarbejde, afprøvning på egen krop og kagebagning. 

Online interviews med religiøse eller forskere

I hverdagen kan det kræve noget ekstra at få planlagt og gennemført besøg hos religiøse grupper. Det kan også være et problem, at den ønskede gruppe bor for langt væk fra skolen. Med et videomøde kan man komme ud over disse vanskeligheder. Klassen kan sidde sammen på skolen og i fællesskab have en dialog med en repræsentation fra en religion. Alternativt kan eleverne gruppevis interviewe forskellige repræsentanter, så der er større mulighed for interaktion for den enkelte elev. Man kan også få en relevant forsker, forfatter eller en anden ressourceperson til at deltage i et videomøde. I alle tilfælde vil dialogen kunne løfte undervisningen uden de store anstrengelser. 

 

Mærk religion på egen krop

Eleverne kan individuelt udføre øvelser/ritualer, der relaterer til specifikke religioner, i asynkron virtuel undervisning. Herigennem kan de få bedre forståelse for religiøs praksis. Det kan fx være yoga, meditation eller en muslimsk bøn. Der findes et væld af introduktionsvideoer til dette på nettet. Når de laver øvelserne enkeltvis, undgår man den lidt akavede stemning, der kan opstå, hvis de skal gøre det sammen i klasserummet. 

Inden for fx buddhisme findes en lang række øvelser for krop og sind, som eleverne kan prøve af. Et eksempel kan være en gående meditation, hvor man skal have hele sin opmærksomhed på sin højre fod. Hvis opmærksomheden glider væk, skal man blot vende tilbage til foden og prøve igen. Lad eleverne planlægge en rute ved deres hjem på omkring 20 min. Efter de har gennemført, kan de skrive deres oplevelse ned i en virtuel logbog, der deles med læreren. De vil sandsynligvis opleve, at den simple øvelse ikke er så let endda, og det vil give dem en dybere forståelse for sindsnærvær, 7. led i den ottefoldige vej. Der kan udvides med andre øvelser andre dage, hvor de skriver deres erfaringer ned i samme logbog.

 

Besøg religiøse bygninger og kirkegårde

En anden asynkron aktivitet kan være at lade eleverne besøge deres lokale kirke og kirkegård. De kan fx finde religiøse symboler, undersøge byggestil og begravelsestraditioner. Som produkt kan de lave en digital præsentation med tekst, billeder og små videoklip, som skal deles med læreren. Man kan vælge, at de fremlægger for hinanden på skolen eller i et videomøde. 

Hvis man har elever, der bor spredt rundt i et større område, vil man få besvarelser om flere forskellige bygninger. Dette kan lægge op til en sammenlignende opsamling. Hvis man er så heldig at bo tæt på moskeer, synagoger, templer eller andre religiøse bygningsværker, kan der tilmed perspektiveres mellem flere religioner. Eleverne kan som lektie læse en overordnet introduktion til religiøse bygninger fra Dansk Arkitektur Center.
 

Religiøse genstande og kager - muligheder i elevernes eget hjem

Under synkron virtuel undervisning sidder eleverne typisk derhjemme. Det kan udnyttes. Eleverne befinder sig i trygge omgivelser og har deres ting omkring sig. Lad dem nu udvælge en genstand, der har en særlig betydning for dem. Det kan være en religiøs genstand, men behøver ikke at være det. På skift kan de vise og fortælle om deres genstand i et videomøde. Læreren kan kvalificere samtalerne ved fx at lede samtalen hen på symboler og mana. Mødet kan foregå med klassen samlet, eller de kan deles ud i mindre grupper. Eleverne kan som opsamling uploade et billede af genstanden med en kort tekst i eks. en Padlet, og man kan diskutere, om der er fællestræk ved fortællingerne. Der kan perspektiveres til betydningen af religiøse genstande i en udvalgt religion. 

I hjemmet har eleverne også mulighed for at bruge køkkenet. Her kan de fx lave deres egen religionskage. Bibelselskabet har lavet en sjov kageopskrift, hvor man bliver klog på Bibelen undervejs. De kan også lave en mere fri variant, hvor de selv vælger en religion, som de skal lave en kage ud fra. De skal så designe kagens smag, form og pynt, så den repræsenterer religionen. Et benspænd kan være, at de skal indtænke mindst tre symbolske ting/udtryk. Fx kan æg symbolisere en ny begyndelse. De kan uploade et billede af kagen med en skriftlig forklaring på en Padlet

 

Referencer/kilder

Denne artikel er udarbejdet med inspiration fra Christina Engholm, Silkeborg Gymnasium, Susanne Rye Isaksen, Kolding Gymnasium, og Lea Sloth, Niels Steensens Gymnasium.  

 

Kreditering

Kirsten Bärnholdt, HF-Centret Efterslægten

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.