Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i religion – august 2021

Nyhedsbrev om bl.a. årets FIP-kurser og fysisk undervisning efter Covid-19. 

Kære kolleger

Nu starter et nyt skoleår, og med lidt held kan vi igen primært fokusere på ’bare’ at undervise. Dét glæder jeg mig personligt meget til. Ligeledes at vi igen kan (planlægge at) mødes fysisk til FIP-kurser!

Årets FIP-kurser afholdes henholdsvis den 11. november på Aarhus Katedralskole og 12. november på Aurehøj Gymnasium. Programmet er under udarbejdelse, og vil snarest være tilgængeligt på GLs hjemmeside og emu.dk.

Et par forhold omkring kurset ligger dog allerede fast: Der udbydes på kurset en workshop om, hvordan man kan arbejde med aktionslæring som ramme for didaktisk udvikling af ens undervisning. Dette er inspireret af den rolle aktionslæring har fået i pædagogikum, hvilket også blev eksemplificeret på sidste skoleårs virtuelle FIP-kursus, hvor to kandidater fortalte om deres spændende projekter (se de to præsentationer om hhv. håndtering af tabu og hellige genstand og af religionskritiske elever i undervisningen på FIP-siden i religion).
Derfor afholdes der efter frokost en workshop, hvor denne arbejdsform – og dens relevans i religionsfaget – præsenteres.
For dem der ønsker at deltage i dette projekt, er der tillige et ekstra fip-kursus-opsamlingsmøde som ligger den 3. marts i Odense. Man kan vælge at tilmelde sig denne udvidede udgave af kurset allerede ved tilmeldingen hos GL, men det er også muligt at vente med at tage stilling til man er på selve kurset.

Et andet emne der vil fylde en del på årets FIP-kurser er SRP, som vi desværre ikke havde så god mulighed for at behandle på det virtuelle kursus i februar. Vi skal have vendt både niveauer, opgaveformuleringer og erfaringerne fra de sidste par år – hvilket også er grunden til, at årets kurser afholdes lidt tidligere end de tidligere har været det.

Som del af den politiske aftale om håndtering af de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som coronasituationen har medført, blev der i foråret afsat midler til at lave en række digitale gæstelærerforløb

 

Kreditering

Christian Vollmond

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.