Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i religion - august 2023

Nyhedsbrev om ændringer i læreplanes vejledning 2023, seksualundervisning og FIP-kurser.

 

Kære kollegaer i hele landet

Vel mødt efter en forhåbentlig god sommerferie. På trods af det tvivlsomme sommervejr, håber jeg, at I har haft en god sommerferie, og at I er tilbage på skolerne, udhvilede og motiverede for endnu et spændende skoleår.

 

Ændringer i vejledningen 2023

Som tidligere år er vejledningerne til læreplanerne blevet revideret i juni måned, og igen i år er der blevet indført nogle rettelser og tilføjelser. Det er vigtigt, at alle orienterer sig i læreplanens vejledninger, når et nyt skoleår går i gang, så man altid forholder sig til den seneste version. Jeg får af og til henvendelser fra lærere, der ikke er opmærksomme på de seneste ændringer, og det kan ind imellem skabe problemer. Så brug lidt tid på at læse vejledningen igennem, når skoleåret starter, så I er med på de seneste fortolkninger af læreplanen, og brug tid i faggrupperne på at diskutere og implementere de ændringer, der er kommet siden sidste år. Seneste udgave finder man på UVMs hjemmeside: Vejledning til Religion B/C, hf-enkeltfag, stx, valgfag (uvm.dk). Vær opmærksom på, at hvis du googler ’vejledning religion’, bliver man nogle gange dirigeret ind på gamle vejledninger. Så tjek altid, hvilket årstal, der står på forsiden.

Som det kan ses i indledningen til vejledningen, på s. 4, er der kommet nogle enkelte rettelser og tilføjelser til i juni 2023, og som gælder for det kommende skoleår.

  • I den nye vejledning er der links til skemaet og retningslinjerne for censorindberetninger. Her findes proceduren for, hvordan man laver en censorindberetning i tilfælde af, at prøven ikke er blevet afviklet efter eksamensplanens krav. Linket til censorindberetninger finder du på s. 24 (religion C) og s. 26 (religion B) i den seneste vejledning.
     
  • I efteråret 2022 skærpedes anvisningerne til, hvad en undervisningsbeskrivelse skal indeholde. På s. 24 (religion C) og s. 26 (religion B) findes anvisningerne til, hvilke krav, der er til undervisningsbeskrivelsens indhold.  
     
  • Sidste år blev det præciseret i vejledningen ”at der ikke må være spørgsmål, angivelse af religion/forløbstilknytning eller lignende i det ukendte bilagsmateriales.” i forbindelse med eksamen på C-niveau, men det blev ikke specificeret for B-niveauet. Dette er nu indføjet på s. 25, og på den baggrund håber jeg, vi kan lukke de stadigt genkomne diskussioner om forløbstitler på eksamensopgaverne.
     
  • På s. 25 er der blevet præciseret, at det er en god idé at lave forskellige spørgsmål til projekter i religion B, når flere elever skriver sammen. Dermed sikres det, at de elever, der kommer op efter den første elev i samme projekt ikke får fordel af at vide, hvad der spørges ind til.

Som sagt bør det gøres til en vane, at få læst den opdaterede vejledning ved skoleårets start, da en del tvivlsspørgsmål, som af og til diskuteres i chatfora som Religionslærernes Del og Stjæl, kan besvares ved at konsultere den seneste udgave af vejledningen.

 

Seksualundervisning

I det kommende skoleår er det, som nævnt i seneste Nyt fra fagkonsulenten, blevet vedtaget, at alle elever, der starter på ungdomsuddannelser i 2023 skal møde seksualundervisning på et tidspunkt i uddannelsen. Planlægningen og afviklingen af seksualundervisningen bestemmes decentralt på skolerne, og dermed vil det være forskelligt, hvilke faggrupper, der afvikler undervisningen, samt hvilket omfang undervisningen får rundt på de forskellige skoler. Mange af jer er måske allerede i gang med planlægningen - og forhåbentlig kommer religion til at fylde noget i seksualundervisningen på skolerne. Der er mange oplagte faglige vinkler, som faget kan byde ind med, og hvis I i din faggruppe har spændende tanker eller initiativer i forbindelse med seksualundervisningen, hører jeg meget gerne fra dig/jer. I det kommende skoleår vil der blive udarbejdet en række materialer i en række fag og i tværfagligt regi, som vil blive tilgængelige på EMUen.

 

FIP

Evalueringerne fra sidste års FIP-kursus i religion pegede på, at mange ønskede to kurser, for at mindske rejsetiden for flere. Derfor afholdes der i det kommende skoleår to FIP-kurser i religion.

Vest-kurset afholdes på Århus Katedralskole d. 28/2-2024 og øst-kurset på Gefion Gymnasium d. 29/2-2024. Programmet kommer ud på GLs hjemmeside i løbet af efteråret, men man kan allerede tilmelde sig kurserne nu her: https://www.gl.org/gle/sider/fip-kurser-tilmelding.aspx. Årets tema på FIP-kurserne er Digital og teknologisk dannelse. Emnet er højaktuelt i lyset af adgangen til ChatGPT, AI og den øgede digitalisering af undervisningsrummet. En del af kurset vil byde på oplæg om dette emnes relation til religionsfaget, og gennem workshops vil vi i fællesskab prøve at se på muligheder, begrænsninger og konsekvenser ved brugen af forskellige digitale hjælpemidler og tjenester i undervisningen. Herudover vil der, som der plejer, være oplæg af mere fagfaglig og didaktisk art, der ikke kun kredser om det digitale og teknologiske.

FIP i ks-gruppen afholdes på Fredericia Gymnasium d. 21/3-2024 og har samme overordnede ramme som på religionskurserne.

Jeg håber, at mange vil prioritere at komme på årets FIP-kurser og være med i spændende diskussioner og udvikling af undervisningen i både religion og ks.

Til slut vil jeg ønske jer alle et rigtig godt skoleår 23/24 og husk, at hvis du har spørgsmål til religion eller ks, så skriv til mig på thomas.oerneborg.thomsen@stukuvm.dk eller ring til mig på 21 38 41 13. Jeg har kontordage som fagkonsulent om torsdagen og fredagen.
 

Gode sensommerhilsner fra fagkonsulenten i religion og KS

Thomas Ørneborg Thomsen

 

Kreditering 

Thomas Ørneborg Thomsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.