Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i religion - december 2022

Nyhedsbrev om vejledningsrevisioner i læreplanen og FIP-kurser.

 

Kære kollegaer

Mit første efterår som fagkonsulent er ved at rinde ud, og juleferien vinker ikke alt for langt forude. Jeg er sikker på, at det ikke kun er mig, der glæder sig til den. Det har været spændende og udfordrende at træde ind i rollen som fagkonsulent, og selvom der stadig er mange nye ting at lære, er jeg faldet godt til i jobbet og i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tak for de mange venlige og søde tilkendegivelser, jeg har fået gennem efteråret. Det har været dejligt at vide, at der er så stor opbakning fra jer derude på skolerne.

 

Vejledningsrevisioner

I efteråret blev vejledningerne til både Religion og KS revideret. Begge dele findes på UVMs hjemmeside: Fag og læreplaner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk). KS-vejledningen er mest blevet revideret historiefagligt, og da ændringerne i religions-delen kun er sproglige præciseringer, omtales det ikke yderligere her.

I Religion C-vejledningen er der enkelte tilføjelser, bl.a. omkring arbejdet med de globale kompetencer, hvor der nu kan findes et link til et forløb om skovrydning og kulturudrydelse blandt penan-folket.

Herudover er der en række præciseringer, der slår fast at, når der i læreplanen under faglige mål står, at eleverne skal kunne redegøre for religionernes ”formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle”, så menes der med ”nutidige skikkelser” religionernes senmoderne udtryk. I forlængelse heraf er det blevet præciseret om arbejdet med det fjerde emne, at ”I fald man ønsker at arbejde med religion i det senmoderne samfund er det vigtigt at være opmærksom på, at det i behandlingen af både islam og kristendom er et krav, at religionernes nutidige skikkelser belyses. Et tematisk forløb om religion i det senmoderne samfund vil derfor skulle omfatte yderligere forhold, således der meningsfuldt kan afprøves separat i forløbet.”

I afsnittet om eksamen er det blevet ”tydeliggjort, at der ikke må være spørgsmål, angivelse af religion/forløbstilknytning eller lignende i det ukendte bilagsmateriale.”

Revisionen kan være en god anledning til at genbesøge både læreplan og vejledning.

 

FIP-kurser

Til foråret er der FIP i både Religion og KS.

I Religion er de to landsdelskurser blevet slået sammen til ét, så forhåbentlig bliver vi rigtig mange samlet i Vejle. Årets tema er overgange mellem uddannelsesinstitutioner, som vi blive behandlet og diskuteret i et oplæg. Herudover vil der på være oplæg om didaktisering af tekstlæsning og en række workshops med inspiration til den daglige undervisning.

På KS-FIP vil der ud over oplæg og diskussion af overgangsproblematikker være oplæg og workshops om muligheder og udfordringer i KS-undervisningen samt en såkaldt KS-karusel med inspiration til faget. Religions-FIP afholdes d. 9.marts 2023 på Rødkilde Gymnasium og KS-FIP afholdes d. 15. marts 2023 på Fredericia Gymnasium. Program og tilmelding til begge kurser findes på FIP-kurser tilmelding (gl.org).

I november blev der afholdt fagdidaktisk kursus i Religion, og i år var der 17 kandidater, der fik lov til at kaste sig over religionsdidaktikken, og gennem et hav af arbejdsformer og opgaver skulle de gerne være blevet inspireret til at tage nye livtag med faget. Tak for rigtig god stemning på kurset i Vejle.

 

Med ønsket om, at alle får en dejlig juleferie og kommer godt ind i det nye år.

 

Kreditering 

Thomas Ørneborg Thomsen, fagkonsulent i Religion samt KS, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.