Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i religion - maj 2024

Fagkonsulenten giver råd til eksamen, fortæller om årets FIP-kurser og sender en tak til dem, der deltog i censorevaluering.

Kære religions-kollegaer

Skoleåret lakker mod enden, og sommerens eksamenstermin står for døren. Mon ikke alle begynder at kunne skimte en sommerferie ude i det fjerne, selvom mange nok på nuværende tidspunkt er optaget af, at nå det sidste inden eksamensplanerne offentliggøres.

 

Eksamen

I forbindelse med udarbejdelsen af eksamensopgaver og valg af eksamenstekster er det en god idé at konsultere læreplanen og vejledningen, som har svar på de fleste spørgsmål angående eksamen.

  • Husk, at der ikke må være forløbsangivelser på eksamensopgaver - hverken på C- eller B-niveau.  Vær desuden opmærksom på, at der i vejledningen står at: ”Opgaver må højst bruges 2 gange, og det tilstræbes kun at bruge gengangere på større hold over 15 elever.”.
  • Husk, at mange misforståelser og dårlig stemning kan undgås ved at ringe sammen omkring eksamensopgaverne, hvis man har spørgsmål eller mener, at disse ikke lever op til de formellem krav.
  • Hvis man som censor oplever, at eksamensreglerne ikke er opfyldt, eller at man fornemmer, at elevernes undervisning ikke har levet op til de faglige mål, skal man lave en censorindberetning. I vejledningen for både C- og B-niveau findes der link til ministeriets hjemmeside, hvor vejledning og skabelon til censorindberetning findes.

 

Censorevaluering i KS

Tak til alle de censorer, der deltog i KS-fagkonsulenternes censorevaluering af den flerfaglige, interne eksamen i KS her i foråret. Det gav fagkonsulenterne vigtig viden om denne del af prøven, som vi kan arbejde videre med for at sikre den nationale standart i bedømmelserne af kursisterne. Resultaterne af evalueringen blev fremlagt og diskuteret på årets KS-FIP og bliver omtalt i fagkonsulenternes nyhedsbrev for KS-faggruppen, som kan findes her på emu.dk.

 

FIP

Årets FIP-kurser i religion blev afholdt i slutningen af februar i henholdvis Århus og København. I alt mødtes 110 kollegaer til spændende oplæg om AI, virtual reality, rollespil i undervisningen og kvindernes religionshistorie.

I KS kunne vi år samle næsten 90 deltagere i Fredericia i marts til en rigtig god og konstruktiv dag med oplæg om AI, den flerfaglige prøve i KS, samt workshops om fletarbejde, seksualundervisning og arbejdsformer i KS.
Det var dejligt at årets kurser trak så mange af huse. Tak for jeres gode spørgsmål og engageret deltagelse - også en særlig tak til alle oplægsholderne.

 

Med ønsket om en god eksamensperiode og god sommerferie til alle,

Thomas Ørneborg Thomsen, fagkonsulent i religion og KS

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.