Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i religion - marts 2023

Nyhedsbrev om FIP-kurser, seksualundervisning og eksamen.

 

Kære kollegaer over hele landet

Nu går skoleåret på hæld, og når dette nummer af Religion udkommer, er vi alle nok godt i gang med eksamensperioden og sidder og eksaminerer og censurerer ved de grønne eksamensborde. For nogle er det måske nogle år siden, man har haft elever til eksamen på grund af corona, men i år skulle vi gerne kunne gennemføre eksamensperioden som normalt. Mere om eksamen senere.

 

FIP-kurser

Allerførst vil jeg gerne sige et stort tak for sidst til alle jer, der deltog i forårets FIP-kurser. Til religions-FIP mødtes knapt 60 lærere fra hele landet på Rødkilde Gymnasium d. 8. marts 2023. Formiddagen brugte vi på oplæg fra Karna Kjeldsen, der med fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser, præsenterede de emner og undervisningsformer, eleverne har med i baggagen fra grundskolen, og jeg tror, at alle fik nogle øjenåbnende informationer med hjem, som forhåbentlig kan bruges i mødet med eleverne i religionsfaget. Efter frokosten holdt Rasmus Tranum Kristensen en workshop og oplæg om tekstlæsningsdidaktik. Her blev deltagerne introduceret for måder at gå til tekstlæsningen på, som hjælper de elever, der har kognitivt styringsfunktionsbesvær, men som bestemt også kan styrke alle andre elevtypers arbejde med den daglige tekstlæsning. Der blev lavet øvelser med LEGO-klodser, dialogcirkler og meget mere, og der var gode snakke rundt ved bordene, da deltagerne skulle sætte sig i elevernes sted og arbejde med bl.a. begrebspile og se eksempler på gamification i religionsundervisningen. Dagens sidste indlæg bestod af to workshops med henholdsvis Lise Ludvigsen om etik i det senmoderne samfund med særligt fokus på klimaetik, og Signe Elise Bro, der talte om nordisk religion, oversættelsesproblematikker og værklæsning af Vølvens spådom på religion B.

D. 15. marts 2023 var der samlet 35 KS-lærere og to fagkonsulenter på Fredericia Gymnasium til KS-FIP. Her var der om formiddagen fokus på overgangsproblematikker i historie og samfundsfag ved Jakob Ragnvald Egstrand og i religion ved Anne Yde Vestergaard. Efter en walk and talk og efterfølgende diskussion på baggrund af formiddagens oplæg var der om eftermiddagen workshops i fagets tre fagpinde, der havde fokus på bl.a. professionsretning og særfaglige problematikker ved Ulla Loumann (rel.), Mette Schack Karlesen (samf.) og Niels Nøddebo Petersen (hist.). Dagen sluttede af med en KS-karrusel, hvor der var mulighed for at dele erfaringer fra workshops og den daglige undervisning hjemme på skolerne.

Jeg tog fra begge kursusdage med en rigtig god fornemmelse i maven efter at have deltaget i mange spændende samtaler om vores fag, og evalueringerne af begge kurser peger på, at deltagerne har fået ny viden og inspiration med hjem. Tak til alle deltagere og oplægsholdere på begge kurser. Deltagerantallet på FIP-kurserne kunne godt ønskes lidt højere, så næste år er det planen at afholde to religions-FIP både i Vest- og Østdanmark, så transporttiden bliver lidt kortere for flere. Datoerne for de kommende kurser vil være at finde på GLs hjemmeside efter sommerferien. Hvis du er interesseret i de slides, der blev sendt ud fra de to kurser, er du velkommen til at skrive til mig på min e-mail, som du finder nedenfor.

 

Seksualundervisning

Fra næste skoleår bliver seksualundervisning obligatorisk for alle elever på STX, toårig HF, HHX og HTX. I lovforslaget er der lagt op til en fri tilrettelæggelsesform, hvor området både kan indgå i de enkelte fag, i flerfaglige forløb og på temadage. Det er op til den enkelte skoleleder at afgøre, hvordan undervisningen tilrettelægges i de enkelte klasser. Der lægges dermed ikke op til krav om, at området skal indgå i særligt udvalgte fag. Hvis I har input til, hvordan seksualundervisning kan afvikles i religionsfaget eller i et flerfagligt forløb, hvor faget indgår, hører jeg meget gerne fra jer.

 

Eksamen

Eksamensperioden er jo lige om hjørnet, og ligesom i sidste nummer af Religion vil jeg lige gøre opmærksom på de nye vejledninger om censorindberetninger, der er kommet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Censorindberetning | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk). Den bruges i tilfælde af, at man oplever noget i forbindelse med eksamen, der er i strid med gældende regler. Vær opmærksom på, at hvis der opstår situationer inden eksamen med f.eks. manglende opfyldelse af faglige mål i undervisningsbeskrivelsen eller manglende vilje til at indgå dialog om eksamensspørgsmål eller lignende, kontakter man eksaminator. Hvis det ikke hjælper, er det den respektive skoles leder, som så tager sig af sagen. Censorindberetninger bruges, hvis reglerne ikke overholdes i forbindelse med selve eksaminationen og voteringen.

Når I modtager eksamensopgaver/-tekster, så vær opmærksom på, at der ikke må være angivet forløbstitler, emner eller religioner sammen med teksterne (se Religion 1 – 2023 for uddybning). Jeg vil opfordre til, at hvis man har indvendinger til eksamensopgaverne f.eks. om længde af tekster, materialets anvendelighed, læsbarhed osv., så ring eksaminator op og få en snak, så der ikke opstår unødige forvirringer eller uoverensstemmelser over mail. Ofte er det nemmere at blive enige om det, der skal rettes, hvis man taler sammen. Dette er kun en opfordring, og ikke noget krav, men det kan hjælpe til at undgå unødige misforståelser.

 

God sommer

Med sommerferiens komme er mit første år som fagkonsulent også ved at være gået. Det har været et spændende og udfordrende år med mange nye arbejdsopgaver og områder, jeg har skulle sætte mig ind i. Men det har mest af alt været rigtig sjovt og spændende, og jeg glæder mig til at tage hul på næste skoleår med noget mere erfaring og rutine i baggagen. Tak for al den opmuntring, jeg har mødt - både da jeg tiltrådte i august og i løbet af året. Tak for mange gode mails og samtaler, som jeg ser frem til endnu flere af næste skoleår.

Hvis du har brug for at få fat på mig som fagkonsulent i enten religion og KS, så kan du skrive til mig på mail: thomas.oerneborg.thomsen@stukuvm.dk eller fange mig på telefon: 21 38 41 13.

Rigtig god eksamensperiode til jer alle og god sommerferie, når den melder sig. Vi ses i skoleåret 2023/2024.

 

Kreditering

Thomas Ørneborg Thomsen, Fagkonsulent i religion og KS.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.