Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i Religion – november 2020

Om FIP, forhandlinger om elevfordelingsregler og årets eksamensresultater og karakterer.

Som oplyst i sidste nyhedsbrev er årets FIP-kurser planlagt 4. og 5. februar. I den nuværende situation er der selvfølgelige risiko for, at kurserne i sidste ende må omlægges til virtuel afvikling. Men håbet er, at vi kan samles til frugtbare faglige drøftelser og spændende faglig inspiration.

Programmet kan ses på GLs hjemmeside og indeholder bl.a. oplæg med Karna Kjeldsen, der under titlen ”Fra kristendom til religion – didaktiske og dannelsesmæssige perspektiver” vil komme ind på, hvad eleverne har med sig fra grundskolefaget Kristendomskundskab.

To af sidste års pædagogikumkandidater vil præsentere deres fagdidaktiske projekter, hvor de med aktionslæring som redskab har arbejdet med at udvikle undervisning i relation til konkrete faglige udfordringer.

Det ene oplæg er endog blevet yderligere aktuelt i lyset af mordet på den franske lærer, da der her er fokus på koranen om genstand i undervisningen.

Herudover vil der, som tidligere nævnt, være fokus på erfaringernes med sidste skoleårs afvikling af SRP og indsamling af fremadrettede anbefalinger.

Selvom meget er udsat eller aflyst, er der dog også spændende ting at følge med i dette efterår. Der er fx varslet forhandlinger omkring elevfordeling, hvilket også har fyldt en del i medierne. Hvis man er interesseret i at danne sig et indtryk af, hvor de forskellige partier står i forhold til elevfordelingsregler, kan man på Altinget læse udtalelser fra en række partier i forbindelse med konferencen ”Hvordan sikrer vi attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet”, afholdt 29/9, arrangeret af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Regioner og Danske Gymnasier.

Corona spiller desværre fortsat en meget stor rolle i vores arbejde, og det ser ud til, at vi må forberede os på, at der fortsat vil være særlige forhold og regler omkring gennemførsel af undervisningen flere måneder endnu. Jeg henviser til, at man fortsat følger med i udmeldingerne på uvm.dk, hvor der findes svar på en række relevante spørgsmål. Herudover kan man på bl.a. https://emu.dk/stx/corona-gode-rad-til-undervisning finde inspiration og ideer til virtuel undervisning m.m.

Årets eksamensresultater og karakterer er netop blevet offentliggjort. På uddannelsesstatistik.dk kan man tilgå tallene og selv vælge en række parametre at få opdelt ud fra, bl.a. køn, år og herkomst. Tallene viser bl.a. at gennemsnittet på religion C på stx er steget fra 9,6 i 2019 til 9,8 i 2020. Det flugter med den generelle tendens, hvor man i år kan se en tilsvarende stigning i årets studenters eksamensresultater.

Man kan på uvm.dk finde en lille sammenfatning, der udpeger de generelle tendenser i tallene.

Jeg håber I alle får det til at fungere derude, til trods for de mange hindringer og pludselige forandringer.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.