Forløb

Når vi mindes de døde

Dette forløb handler om, hvordan og hvorfor forskellige kulturer mindes de døde.

Rundt om i verden bliver de døde mindet ved meget forskelligartede ritualer. Nogle kulturer gør meget ud af at besøge gravpladser, mens andre nøjes med at tænde stearinlys. Nogle steder graves de døde sågar op en gang om året for at være centrum i rituelle danse.

Forløbet er på 5 moduler à 90 minutter og består af en fælles introduktion og afslutning samt fem dele. De fem dele kan afvikles som et samlet forløb eller som enkeltstående aktiviteter.

Forløbet indeholder både videoer og tekster. Eleverne vil efter forløbet have øget indsigt i og kunne sammenligne kristendommen og skriftløse folks kulturer og ritualer. .

Det er henvendt til faget religion på stx.

 

1. Planlægning/overvejelser

Forløbet består af en fælles introduktion, der har til formål at give et overblik over, hvordan og hvorfor de døde bliver mindet rundt omkring i verden samt, at introducere og forklare relevante fagord og begreber. Herefter følger fem dele, der via forskellige kilder introducerer forskellige kulturers tanker om og ritualer i forbindelse med det at mindes de døde. De fem dele omhandler Halloween, Aallehelgen, De dødes dag i Mexico, De dødes dag i Danmark og Famadihana på Madagaskar.

Det kan overvejes at lade eleverne arbejde i grupper, der hver især undersøger et af de fem områder ud fra de angivne kilder og arbejdsspørgsmål, hvorefter de præsenterer deres viden for resten af holdet. Afslutningsvis kan en sammenligning af de forskellige opfattelser og ritualer være med til at besvare, hvordan og hvorfor forskellige kulturer mindes de døde på forskelig vis.

2. Opbygning


Først inden for de sidste 5-10 år, er man begyndt af fejre halloween i Danmark. Inspirationen er kommet fra USA, hvor det er en stor tilbagevendende begivenhed.

Sæt jer ind i de følgende kilder:

”De fem vigtigste ting om halloween”, ”Hvad er halloween?” og ”Danskerne er vilde med halloween”, kristendom.dk.

Spørgsmål:

  • Hvad er den historiske og religiøse baggrund for halloween?
  • Hvordan fejres aftenen?
  • Hvorfor mon begivenheden er blevet så stor i Danmark?

3. Evaluering og refleksion

Grupper af fire får uddelt et stort stykke pap, som er inddelt i fire felter. Hver felt har sit spørgsmål:

  1. Hvad er overordnet formålet med at mindes de døde i forskellige kulturer?
  2. Hvordan kan det være, at der er en del lighedstræk mellem dødsritualer på tværs af kulturer?
  3. Kan danskere lære noget af, hvordan man forholder sig til døden i andre kulturer?
  4. Hvad er det vigtigste, du har lært i dette forløb?

Alle deltagere skriver i et felt hver i 5 min. Derefter drejes papiret rundt, eller deltagerne flytter sig rundt, så hver deltager får et nyt spørgsmål. Der skrives videre i 5 min. på den tekst, der allerede står i feltet.

Dette gentages igen, så alle har svaret på tre af spørgsmålene. Derefter læser hver deltager på skift op fra det spørgsmål, som personen ikke selv fik svaret på. Der kan afsluttes med en fælles diskussion i klassen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.