Artikel

Studie- og karriereperspektiv i religionsfaget

Med reformen i 2017 kom et øget fokus på elevernes studie- og karriereperspektiv. Her kan du hente en række skabeloner, der kan bruges i undervisningen. 

Med reformen i 2017 kom et øget fokus på elevernes studie- og karriereperspektiv. Det betyder at skolerne og fagene er forpligtede på at støtte elever og kursister i at skabe en kobling mellem skole, fag og omverden, for derigennem at styrke de unges valg og afklaring, der er knyttet til deres valg af uddannelse og arbejdsliv.

Ideen er at man i faggruppen lokalt kan anvende skabelonerne til en afklaring af, hvordan der i religionsfaget er en række relevante studie- og karriereperspektiver i faget, der med fordel kan inddrages.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.