Forskning og viden

Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever

Casestudier af tre gymnasiers arbejde med at bygge bro mellem SPS og almenundervisningen. På tværs af de tre cases står det frem, at skolerne har en lang række indsatser til den bredere gruppe af psykisk sårbare unge, fx mentorer, studievejledere, psykologer mv. Det er dog forskelligt, om SPS-modtagerne benytter sig af disse indsatser eller ej. 


Hent rapport: Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever på eva.dk.


 

Formål

Formålet med casestudierne er at få en nuanceret viden om, hvordan gymnasierne tilrettelægger SPS-indsatsen til elever med psykiske funktionsnedsættelser, og hvordan SPS-indsatsen spiller sammen med de øvrige indsatser for psykisk sårbare unge bredt set. Derudover har casestudierne et særligt fokus på at undersøge, hvilke muligheder og barrierer skolerne oplever, der er for at skabe gode sammenhænge mellem den individuelle specialpædagogiske støtte (SPS) og et inkluderende undervisningsmiljø på gymnasieområdet.

 

Hovedpointer

  • SPS foregår individuelt og uden for undervisningen
  • SPS gør en positiv forskel for psykisk sårbare elever, men virkningen af støtten kan i nogle tilfælde øges
  • Arbejdet med klassekultur fremhæves som afgørende for inkluderende læringsmiljøer
  • Den individuelle støtte opleves som individuelt kompenserende frem for kollektivt inkluderende
  • Lærerne tilrettelægger ikke undervisningen anderledes, når der er SPSmodtagere i klassen, men tager individuelle hensyn
  • Lærerne er splittede med hensyn til vurderingen af, om de skal spille en større rolle i forhold til at hjælpe psykisk sårbare elever
  • Lærerne mangler ressourcer og viden, hvis de skal spille en større rolle i arbejdet med at støtte psykisk sårbare elever

 

Perspektivering

Samlet set viser analysen i casestudierne, at lærerne efterspørger mere konkret og handlingsanvisende viden fra støttegivere og vejledere, som giver dem et mere præcist billede af den enkelte elevs behov og udfordringer, og hvordan de pædagogisk og didaktisk kan gøre en forskel.

 

Faktaoplysninger

Casestudierne er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for SPS-enheden i STUK i foråret 2018.

Casestudierne er en del af projektet Videngrundlag om specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser, der også består af en kortlægning af indsatser til psykisk sårbare unge (EVA, 2018b) og et litteraturstudie om SPS og inklusion på ungdomsuddannelserne (Ren Viden, & Rambøll, 2018).

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.