Aktivitet

Find rundt i en fremmed by på et fremmed sprog

Slip eleverne ud på et virtuelt orienteringsløb i Googles Streetview. De skal finde rundt og beskrive det, de ser og undrer sig over.

 

Aktivet på 20-40 minutter til 2. fremmedsprog.

I street view kan eleverne på et splitsekund komme til en helt anden by og få en fornemmelse af byen og dens beboere. Den frie bevægelighed giver fornemmelse af at kunne komme rundt og opdage byen. 

Den er oplagt til at øve sig i at følge ruteinstruktioner på fremmedsproget, men de fastfrosne øjeblikke, er også en god variationsmulighed til billedbeskrivelse og særligt til at øve sig i at formode og fortolke.

Sidstnævnte er et væsentligt element i særligt de mundtlige prøver, hvor det i vejledningerne præciseres, at eksaminanden skal ”inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold”.

Aktiviteten bruges til alle niveauer fra letøvede og op.

 

Planlægning

Udvælg et sted i en by og vælge en forholdsvis kort rute, eleverne skal rundt på. Det kan tage relativt lang tid at få klikket sig rundt, så det fungerer bedst at vælge et bycentrum eller andet sted, hvor der kan laves flere opgaver på en forholdsvis kort strækning.

Gå ind i google street view og stil på det sted og i den vinkel eleverne skal starte. Kopier det lange link ind i browseren og afprøv - det virker, hvis du loader det i en ny fane. Paste linket ind et opgaveark til eleverne, men beskriv også gerne, hvordan de kan søge sig frem til stedet, hvis linket driller.

Lav og beskriv en rute på fremmedsproget i opgavearket. Inddrag markante steder i rutebeskrivelsen som kirker, butikker, torve, der skiller sig ud, så eleverne er sikre på, de er på rette vej og opdager, hvis de ikke er!

Tilføj herefter opgaver til ruten, hvor eleverne skal iagttage og beskrive byrummet og livet.  

Byg opgaverne op, så de starter med en konkret beskrivende del og afsluttes med en mere fortolkende, åben del, så der er dele alle kan svare på og dele der udfordrer alle. Find inspiration til åbne opgaver i solo-taksonomiens (pdf, emu.dk) relationelle niveauer med forslag om eksempelvis at sammenligne, kombinere, ordne, forklare og forudsige:    

  • Hvornår åbner og lukker butikkerne? Hvilke butikker kunne du tænke dig at kigge ind i? Hvorfor?
  • Hvornår og hvorhen går næste tog/bus/båd/fly? Hvor kan man ellers tage til? Hvor ville du tage hen og hvad ville du lave der?
  • Hvem arbejder de med på hjørnet? Hvordan sker det sammenlignet med i Danmark? Hvorfor er der mon forskel?

Gem opgavearket som en pdf med link til startpunkt i streetview, rutebeskrivelse og opgaver.

 

Afvikling

Start op i street view i startpunktet og kig rundt og bed eleverne på fremmedsproget om at beskrive, hvad de ser og gætte på, hvor det er henne. Inddel eleverne i par, så de kan hjælpe hinanden med både at finde rundt og at svare på spørgsmål.

Introducer opgavens mål og formål og instruer eleverne i først at prøve at besvare opgaverne mundtligt for så at skrive et fælles svar ned. Sæt eleverne i gang. Gå rundt og sørg for at alle er på rette vej og hjælp dem med at få formuleret sig.

 

Evaluering og opfølgning

Bed eleverne om at finde sammen med en ny makker. De skiftes herefter til at stille og besvare spørgsmål til den første opgave i det virtuelle orienteringsløb. Herefter skal de gå ud og finder en ny makker og stille og besvare spørgsmål til anden opgave i løbet. De fortsætter, til de har været igennem alle opgaver. Lav en fælles opsamling med fokus på det, eleverne har lagt mest mærke til.  

Aktiviteten kan følges op med et mini-forløb, hvor det er eleverne der udvikler små virtuelle opgaveløb , som klassen skal prøve.

 

Få mere inspiration

Emu.dk: Brug screenshots til at øve formodning

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergården Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.