Forløb

Mi futuro - karrierekompetencer

Dette forløb arbejder eleverne med deres karrierekompetencer og at bruge spansk i en personlig, uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng i deres egen fremtid. Niveau: 2.g eller 3.g.

Forløbet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget

Dette forløb er et forløb på 5-10 lektioner  - evt i kombination med en blokdag. Kan udvides ifbm en studietur til et spansktalende område.  Passer til fagligt samspil med f.eks. samfundsfag

 
Eleverne
 • arbejder med deres karrierekompetencer i den forståelse, at (den arbejdsmæssige) omverden bringes ind i faget, og samtidig bliver eleverne mere bevidstgjorte omkring de muligheder, der er for at bruge spansk i en personlig, uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng i deres egen fremtid,
 • træner skriftlighed ved f.eks. at skrive ansøgning på spansk og lave jobopslag på spansk
 • arbejder med forståelse af arbejdsmarkedet både herhjemme og i spansktalende områder - herunder muligheder og begrænsninger i balancen mellem arbejde og fritid.
 • gøres bevidste om, at der også kan være forskellige kulturer på en arbejdsplads i hhv en dansk og spansktalende sammenhæng - med henblik på at kunne optræde passende i en situation, hvor både spansktalende og dansktalende arbejder sammen.

 

Forløbets overordnede formål er
 • at gøre eleverne mere bevidste om fagets sammenhæng med omverdenen og om de muligheder, det giver i forhold til livet efter gymnasiet - både på et personligt, uddannelsesmæssigt og eventuelt arbejdsmæssigt plan i bredere forstand at modne elevernes evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-, karriere-og og personligt perspektiv.

 

Kompetencer i fokus
 • Karrierekompetence
 • Interkulturel kommunikativ kompetence

 

Faglige mål i fokus
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og kulturforhold
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag (evt med samfundsfag)

 

Kernestof i fokus
 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
 • grundlæggende principper for sprogets anvendelse (...) herunder (...) pragmatik
 • (historiske), kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

 

Materiale

Pedersen, Annie M.: España hechos y cultura, side 47 ff

Albertsen, Andreasen & Leth-Sørensen: Cultura y negocios en España: Kulturforståelse, Lindhardt & Ringhof, 2013.

Internettet: jobbanker, beskrivelser af arbejdslivet i Spansktalende områder, billeder af forskellige karrieremuligheder / studier etc.

 

Forslag til arbejdsformer/metode

Forskellige aktiviteter/sekvenser i lektionerne

 1. Træne ordforråd, der er specifikt målrettet arbejdsmarked, karrieremuligheder (søg evt på “mercado laboral” på Quizlet)
 2. Eleverne læser i grupper kapitler fra Cultura y negocios en España og holder oplæg for hinanden i grupper.
 3. Oplæg/besøg på virksomheder der arbejder internationalt fx. Arla, Grundfos, Lego, Mærsk, Danfoss: Hvilken rolle spiller medarbejdere med sprogkompetencer i virksomheden og hvilke opgaver varetager de?
 4. Oplæg/besøg af sprogstuderende eller studerende som bruger sprogkompetencer generelt; gerne tidligere elever.
 5. Hvordan er det at studere i den spansktalende verden (og ikke nødvendigvis sproget spansk). Hvilke muligheder er der for sprogskoler, studieophold, ERASMUS-ophold osv. Inviter f.eks.en studerende fra et lokalt universitet / tidligere elev, der har studeret i et spansktalende land.
 6. Eleverne laver egne “fremtidskort” med mulige jobs inden for deres interessefelt. Derefter undersøges hvordan det ser ud for lignende jobs i en spansktalende kontekst.
 7. Beskrive arbejdsmarkedets i Spanien/andre lande: Jobfunktioner, sammensætning - f.eks. som i artiklen Ayuda para buscar trabajo en España (handler om det spanske arbejdsmarked generelt)
 8. Undersøge, hvordan arbejdsliv og privatliv passer sammen i DK og en spansktalende kultur f.eks. for familier, kvinder, unge, etc. (equilibrio vida laboral y personal)
 9. Undersøge, hvordan man kan finde et arbejde i Spanien - læse jobannoncer og lægge mærke til, hvad der står i dem:  (officiel jobbbank). Søg evt også på “motores de búsqueda de empleo”.
 10. Find en jobbank i DK og søg på “spansk” - tænk over de muligheder, der kommer frem. Gør det samme i Spanien. Find andre jobs / karrierer på et dansk site og se,om du kan skrive det spansktalende ind i dem. Evt. jobs med rejseaktivitet osv.
 11. Lave dramatisering af jobsamtaler på spansk og optage dem på video.
 12. På baggrund af læsning i España “Hechos y cultura” lave små tegneserier af situationer, hvor dansk og spansk arbejdsmarked mødes.
 13. På en studietur besøge en dansk virksomhed og spørge ind til  kulturelle forskelle, karriereveje for de, der er ansat mm.
 14. Lade eleverne undersøge deres eget netværk for, om der er en person, der arbejder med sprog, udlandet - høre, hvilke muligheder og begrænsninger der er i sådanne jobmuligheder.

 

Forslag til skriftlige produkter
 • Skrive en jobansøgning til et spansk job, der er slået op på spansk
 • Producere en folder med gode råd til unge spansktalende, der gerne vil have et job i Danmark, herunder beskrivelse af typiske ungdomsjobs med tilhørende beskrivelse af opgaver.
 • I en dagbog beskrive, hvilke drømme og muligheder, man har tænkt for sig selv i nær fremtid ud fra de studerede emner/underemner

 

Kreditering

Produceret af Tina Lynge og Mikkel Hollænder

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.