Forløb

Somos diferentes? Interkulturelle kommunikative kompetencer

I forløbet arbejder eleverne med kulturteori og kulturforståelse i bred forstand. De får en teoretisk ramme til at arbejde med og beskrive kultur. 5-10 lektioner. Niveau: 2.g eller 3.g.

Forløbet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Formål   

Forløbets overordnede formål er

 • at introducere eleverne til elementær kulturteori samt give dem en forståelsesramme til kulturmøder
 • at give eleverne færdigheder i og viden om, hvordan man begår sig i de sproglige rum, man dagligt befinder sig i
 • at opøve elevernes evne til at se sig selv gennem den andens øjne; altså at man indgår i en fordomsfri dialog med andre
 • deltagelse i dialoger med henblik på at opnå et nærmere og indgående kendskab til andres tanker, vaner, forestillinger, synspunkter og meninger

 

Kompetencer, i fokus

 • Interkulturel kommunikativ kompetence
 • Global kompetence

 

Faglige mål i fokus 

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
 • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
 • perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og kulturforhold 

 

Kernestof i fokus 

 • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
 • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

 

Materiale  

Albertsen: Cultura y negocios en España, Lindhardt & Ringhof, 2013, s. 13-14 (tekst om kulturforskelle)

Asklund & Kjær-Hansen: Analyse af kultur og sprog, Systime, 2015.

Haaning & Korshøj Laursen: Kristendom - tro og praksis, Systime, 2016

Jensen: Grundbog i kulturforståelse, Forlaget Samfundslitteratur, 2013

Nørmark: Kulturforståelse for stenalderhjerner, Gyldendal, 2013 (kap. 1 og 4)

 

Arbejdsformer/metode    

Forskellige aktiviteter / sekvenser i lektionerne:

 • Arbejde med ordforråd f.eks. ord og udtryk til at sammenligne forskellige fænomener: quizlet.com
 • Introduktion til kulturteori og kulturanalyse, herunder etnografisk metode og interview.
 • Træne etnografisk metode og observation ved at vise udvalgte scener med et sær kulturelt indhold fra film som f.eks. El Bola, Flores de otro mundo etc. Eleverne omsætter deres iagttagelser til sproglige udsagn om kulturelle forskelle.
 • Eleverne forbereder en interviewguide til spansktalende person (udvekslingselever, oplægsholder, samarbejdsskole i Spanien) og gennemfører interviewet evt. på mail, chat eller andet.
 • Læsning og oplæg om udvalgte kapitler fra ‘España - hechos y cultura’ (f.eks.usos y costumbres, fórmulas de cortesía, el horario español, las relaciones entre los sexos, la comunicación verbal y no verbal, la distancia interpersonal)
 • Lave en tegneserie på Dvolver som tematiserer nogle af ovenstående temaer.
 • Lave en folder med 5 gode råd til din ven, som skal på udveksling i Spanien om f.eks. hvordan man hilsner, om bordskik, om punktlighed, om nonverbal kommunikation.
 • Vende ovenstående rundt: en folder med 5 gode råd til din spansktalende ven, som skal på udveksling i Danmark
 • Beskrivelse og samtale om billeder ift kønsroller, familiemønstre og samværsformer
 • Rollespil hvor eleverne skal repræsentere hhv en dansker og en spanier/latinamerikaner og fortælle om sædvaner og traditioner - brug f.eks. sprøgsmål i quizlet.com

        

 

Forslag

 • Det er oplagt at bruge den etnografiske metode - observation og semistrukturerede interviews - hvis man er på studietur i et spansktalende land. Man kan undersøge f.eks. madvaner, familiemønstre, kønsroller, samværsformer.
 • Det samme kan man gøre hvis man har adgang til spansktalende personer i Danmark (f.eks.udvekslingselever og expats)
 • Se også mange fine opgaveforslag i ‘España - hechos y cultura’

 

Forslag til skriftlige produkter

 • Noter til oplæg om ‘usos y costumbres’
 • En interviewguide på spansk
 • En tegneserie på Dvolver på spansk
 • Folder med 5 gode råd

 

Kreditering

Produceret af Tina Lynge og Mikkel Hollænder

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.