Artikel

Gloseportfolio

Saml gloser med eleverne, og gem dem i en delt portfolio: Eleverne får ejerskab til gloserne, et træningsrum og en ramme for samtaler og opgaver.

Allerede ved årtusindskiftet iagttager Lone Ambjørn i artiklen "Det elektroniske glosekartotek", at gloseindlæring i høj grad sker ”den indirekte vej”, men at det er mere effektivt at bruge ”fokuserede leksikalske aktiviteter i sprogundervisningen”. Artiklen forefindes her (lone-ambjoern.dk). Den indirekte gloseindlæring er siden stækket yderligere, så elever slår selv basale gloser op.

Dagens sprogindlæring er derfor nødt til at arbejde struktureret og direkte med gloseindlæring i det Ambjørn kalder intervalmetoden: Det er ikke nok at indlære gloserne én gang, de skal øves igen og igen med større intervaller for at sidde fast.

Artiklen beskriver, hvordan man med eleverne kan opbygge en delt portfolio med gloselister. Den kan tydeliggøre progression, bruges til øvelser og ikke mindst danne ramme for samtaler og opgaver, så eleverne lærer at udtrykke sig med det sprog de kan og kun slår få gloser op.

 

Platform

Glostelisterne kan helt enkelt samles i en delt mappe, men det er oplagt at bruge et site, hvor man kan oprette og dele flash cards. Her træner elever gloser ved at se den danske glose, prøve at huske oversættelsen og så tjekke den anden side, hvor den står på fremmedsproget.

Quizlet skal fremhæves, da det her er enkelt at opbygge gloselister, og de automatisk kan bruges som flash cards, men også i en række spil: match, test og samarbejdsspillet quizlet live, hvor eleverne konkurrerer om at matche gloser. I den betalte version kan man også oprette hold og se gloser, de har let og svært ved. Du kan tilgå Quizlet Live via dette link (quizlet.com).

 

Lav gloselister sammen

Giv eleverne ejerskab til gloseportfolioen ved helt fra første time at oprette en basal gloseliste. Gem gloser her efterhånden, som I støder på dem i fx tekster, videoer eller øvelser. Listen må gerne komme op på et par hundrede af de mest anvendte gloser.

Herefter oprettes lister med enten tematisk eller kommunikativt fokus i takt med, at I arbejder med dem i timerne. Opbyg også dem sammen ud fra det materiale og sprog, eleverne hører i timerne. Gloser må gerne gå igen.

 

Træn gloser sammen i hver time

Eleverne skal træne gloser hjemme og i timerne, så de ser dem flere gange og på forskellige måder. Hav eksempelvis en fast struktur med øvelser i gloser i timens begyndelse og afslutning som beskrevet i artiklen "Få gang i snakken i fremmedsprogsfagene". Du kan læse artiklen her (emu.dk).  

 

Spil og konkurrér om gloser

Eleverne kan træne gloser ved at skiftes til at sige en glose eller udfordre den anden med en glose. Gloserne kan også printes og klippes ud og bruges i små konkurrencer: Find glosen først, brug flest gloser eller træk en glose og mim den, forklar den, stav den i luften...

En anden variation er at printe en ordsky med gloser, som kan bruges til findespil, loppespil m.m. som beskrevet i artiklen: "Lær gloser med ordskyer", som du finder her (emu.dk). Endelig kan man også bruge strukturer fra Cooperative Learning (CL) som vælg-fra-viften, mix og match eller ping-pong-par. Se denne artikel om Cooperative learning (emu.dk) eller få mere inspiration på Crassus.dk

 

Tal ud fra gloser

Samtaleøvelser kan man koble til gloselisterne ved have en gloseliste fremme i eksempelvis en ordsky som print eller på projektor og bede eleverne bruge flest mulige. Henvis til gloserne, når eleverne går i stå, eller bed dem krydse gloserne ud, når de bruger dem for at få dem til at bruge flere. Man kan også lade elever trække gloser, de skal bruge samtalen, og ad den vej øge deres aktive ordforråd. Brug også CL-strukturer som dobbeltcirkel og quiz-og-og-byt, hvor elever hører andre bruge gloserne i en samtale og selv kan bruge dem, når de skifter til en ny samtalepartner.

 

Skriv ud fra gloser

Gloserne skal også være fremme, når eleverne skal skrive. Bed dem om først at skrive sætninger ud fra gloserne, så de husker at bruge det sprog, de er blevet introduceret til. Samspil kan her ske i skrivecirkler: Inddel eleverne i grupper af 3-4, og giv hvert medlem en skriveopgave med bestemt person, gloser eller perspektiv. De skriver 10 minutter og sender så teksten videre til den næste, som læser, retter og skriver videre. Fortsæt til eleverne har deres starttekst tilbage. En oplagt øvelse til start på en aflevering.

 

Skriftlig aflevering med gloseportfolio som ramme

Indfør gloserne som en striks ramme, eleverne skal bruge i aflevering. Det træner dem i at (om)formulere sig i et sprog de kender og kan overskue. Efterhånden kan man åbne op for brug opslag fra ordbog, men hoveddelen skal stadig tage afsæt i gloserne, som de kender. Dermed bliver afleveringer også til glosetræning, og det kan hjælpe eleverne til at skrive i et sprog, de kan overskue.

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergårdens Gymnasium & HF.


Det elektroniske glosekartotek. Lone Ambjørn, lektor ved Handelshøjskolen i Århus & IT-Vest. Fransk Nyt. 226. 64-69. 2000.

EMU.dk: Få gang i snakken i fremmedsprogsfagene. Introduktion til at få eleverne til at snakke bl.a. ved at arbejde med at omformulere sig og bruge velkendte gloser og vendinger. Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergården Gymnasium.

EMU.dk: Cooperative learning: Introduktion til Cooperative learning. Annette Hildebrand Jensen, Cand.pæd.pæd., underviser og konsulent. Se også Crassus.dk - Cooperative Learning, hvor der er en kort beskrivelse af de fleste strukturer.

Portfolioevaluering og portfoliodidaktik. Ellen Krogh og Mi’janne Jensen. Dansklærerforeningen. 2008.

Portfolio, refleksion og feedback. Ane Qvortrup, Jens Jørgen Hansen og Inger-Marie F. Christensen. Læring og Medier nr. 17, Syddansk Universitet. 2017.

 

 


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.