Artikel

Brug screenshots til at øve formodning

Sæt eleverne til at tale ud fra screenshots fra film, de endnu ikke har set, og træn dem i billedbeskrivelse og formodning. Aktivitet på 1-2 moduler til spansk på alle niveauer.

Lad eleverne tale om, hvad de tror, der sker på screenshots fra film, og  hjælp dem til at komme fra basal billedbeskrivelse til at udtrykke formodning. 

Formodning er en måde at løfte eleverne til en varieret og nuanceret billedbeskrivelse. Det er et væsentligt element i den skriftlige og især den mundtlige prøve, hvor det i vejledningen præciseres, at ”billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt”, samt at eksaminanden skal ”inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold”.

Aktiviteten kan introduceres allerede i 1.g og indgå som fast element i forløb i både 2.g og 3.g. Den tilpasses i løbende sværhedsgrad ved at introducere nye udtryk til formodning:

  • I 1.g kan man introducere faste sproglige vendinger som parece, creo que, pienso que, a lo mejor…
  • I 2.g kan man udvide med flere vendinger og andre anvendelser af parecer som: me parece que, parece, parecen. Derudover kan man introducere sammenlignende udtryk som es como, me hace pensar en,  en comparación con…
  • I 3.g. kan man arbejde med vurderende udtryk, der tager konjunktiv som me gusta que, temo que, es sorprendente que...

Aktiviteten kan udvides med, at eleverne skal begrunde med porque eller træne tider ved at danne sætninger om, hvad de tror der lige er sket, hvad der er ved at ske, og hvad der skal til at ske. - Variationsmulighederne er mange.

Planlægning

Udvælg en film, som du vil vise eleverne bagefter. Gerne en kortfilm, da de ofte har et spændende og overraskende plot, og tidsforbruget er mindre end ved spillefilm. Se eksempelvis 

Udvælg 5-8 screenshots fra filmen. De kan enten tages 

selv eller man kan finde billeder fra filmen online. Lav en præsentation, hvor hvert billede er ledsaget af en instruks. Det kan være ”Dan sætninger om billedet med creo que” eller ”Skriv alle de formodninger om billedet, du kan på 4 minutter”.

Aktivitetens opbygning

Introducer eleverne til de udtryk og grammatiske aspekter, de skal arbejde med. Øv dem sammen med andre relevante gloser i en quizlet, i ordskyer, quiz og byt eller lignende strukturer.

Vis et billede fra filmen og lad eleverne skrive sætninger, som udtrykker formodninger om, hvad der sker på billedet, eller hvem der er på billedet. F.eks. creo que es una madre, a lo mejor tiene 43 años eller puede ser que estamos en un restaurante etc. Er der grupper, som ikke kan komme i gang, kan processen stilladseres ved at uddele bestemme udtryk, der skal bruges ved hvert billede.

Når eleverne har skrevet færdigt, så sæt dem til at læse dem op i matrixgrupper, eller lad eleverne på skift læse én sætning højt, der ikke er sagt! Skriv udvalgte sætninger op på tavlen, som let kan bruges af andre og i andre billeder.

Gentag processen et par gange og inddel herefter eleverne i grupper af 3. Sæt en konkurrence igang, hvor grupperne på tid skal lave flest forskellige formodningssætninger om et billede. Konkurrenceelementet kan være motiverende og samarbejdet gør, at alle kan være med og bidrage.

Evaluering

Afslutningsvist vises filmen for eleverne og de får af- eller bekræftet, om de havde ret i deres formodninger. Lav eventuel aktiviteten som en optakt til en skriftlig opgave om filmen.

 

Kreditering

Nønne Bjerre Jensen, Birkerød Gymnasium, i samarbejde med CFU

 

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.