Artikel

Ung til ung: Byg bro fra grundskolen til jeres gymnasium

Rollemodeller fra gymnasiale uddannelser kan give grundskoleelever indblik i gymnasiets hverdag og muligheder. Få inspiration til arbejdet med jeres egne rollemodeller og fysiske og digitale besøg på grundskoler.

Unge fra jeres gymnasium kan være med til sætter ord, følelser og ansigt på uddannelsesvalget over for unge i grundskolen. Det kan være med til at introducere udskolingseleverne for ungdomsuddannelserne og bruges som alternativ eller supplering til andre introducerende aktiviteter såsom brobygning og åbent hus-arrangementer.

Personlige fortællinger fra unge, der er i gang med gymnasiet, kan give udskolingseleverne inspiration til deres uddannelsesvalg og nedbryde fordomme og forestillinger om det at gå i gymnasiet. Samtidigt kan rollemodeller fra jeres gymnasium, der besøger lokale grundskoler, give grundskoleeleverne et billede af, hvordan hverdagen og det sociale liv foregår på netop jeres gymnasium.

Har I ikke mulighed for at arrangere rollemodelsbesøg fra jeres gymnasium ud på de lokale grundskoler enten fysisk eller digitalt, så kan I anbefale grundskolerne at bruge videofortællinger af unge, der fortæller om deres uddannelsesvalg. I kan enten selv producere videoer af egne elever eller henvise til andres videoer.

Nederst i denne artikel kan du finde links til forskellige videoer af unge rollemodeller. 

 

Gode råd til arbejdet med lokale rollemodeller

Mange gymnasier har erfaringer med at arrangere besøg ude på grundskoler med unge fra deres gymnasium, der fortæller om deres uddannelsesvalg og uddannelse.

Hvis jeres skole ikke har erfaringer med brug af rollemodeller, så kan I lade jer inspirere af disse anbefalinger:

  • Rollemodeller skal være unge, der synes, at det er sjovt at lave oplæg for grundskoleelever
  • Rollemodeller skal koordinere deres oplæg med relevante medarbejdere på jeres skole og trænes i at holde oplæg
  • Rollemodellens oplæg skal indeholde faktuelle elementer om uddannelsens opbygning, men også personlige fortællinger om deres egne overvejelser og interesser på skolen
  • Grundskoleeleverne skal informeres om, at der kommer en ung fra jeres skole på besøg i god tid før besøget, og I skal aftale med grundskolens lærere, hvad oplægget skal handle om. På den måde kan eleverne blive godt forberedt på besøget
  • Samtidig er det også vigtigt, at I taler om, hvordan eleverne skal arbejde med rollemodellens besøg efterfølgende. Skal eleverne for eksempel snakke om uddannelsesvalg og uddannelsesmuligheder efter besøget? Er rollemodelsbesøget en del af et forløb om nogle særlige uddannelser? Disse ting er vigtige at vide for, at rollemodellen kan holde et relevant oplæg for eleverne.

 

Digitalt besøg af rollemodeller

Besøg af rollemodeller kan også foregår digitalt for eksempel via Zoom eller Teams. Det kan være relevant, hvis det ikke er muligt at besøge skolen, eller hvis eleverne i grundskolen undervises hjemmefra.

I det digitale besøg inviteres rollemodellen ind i grundskoleklassens digitale undervisningsrum for eksempel på Zoom eller Teams. Her kan rollemodellen dele sin præsentation med klassen, holde oplæg og tage imod spørgsmål på samme måde, som havde det foregået fysisk i et klasselokale.

 

Videoer med rollemodeller

Se videoer med unge, der fortæller om deres uddannelse og uddannelsesvalg, på ug.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.