Redskab

Hæfte om karrierelæring viser vej for lærere, vejledere og virksomheder

Dette hæfte er skrevet til professionelle vejledere og lærere samt ansatte i de virksomheder, hvor unge kommer på besøg.

Du kan downloade hæftet her på via.dk (PDF)

Inspirationskataloget er tænkt som et materiale, der giver konkrete ideer til arbejdet med karrierelæring og samtaler med de unge.

Erfaringer fra Norge viser, at spørgsmål og emner knyttet til valg og karriere kun i mindre grad er indarbejdet i skolernes undervisning og pensum, og vejledere opfattes som 'tidstyve' i forhold til den øegentlige opgave', altså læring af centrale fag. Det samme gør sig gældende i Danmark, forklarer hæftet, der består af to dele og som kan medvirke til at inddrage karrierelæring i fagene.

Den første del præsenterer konkrete eksempler på spørgsmål, der kan understøtte karrierelæring og som er relevante for både vejlederes og læreres arbejde. Anden del indeholder det teoretiske grundlag.

 

Del 1

  • Hvad laver du, når du har det sjovt?
  • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem den måde, du er engageret på i skolen og i fritiden?

Spørgsmålene i hæftet drejer sig blandt andet om elevernes læring, fritid, drømme, samfundsrammer og relationer til andre. I hæftet er spørgsmålene ikke knyttet til konkrete metoder, men kan bruges i både kollektive, gruppevise og individuelle organiseringer af karrierelæringsaktiviteter.

De kan bruges til at skabe processer, hvor de unge arbejder med refleksive spørgsmål, med henblik på at understøtte karrierelæring, således at der ikke primært er fokus på at understøtte et kommende uddannelsesvalg.

Forskning viser, at potentialet for karrierelæring er stort, når organiseringen understøtter refleksion i fællesskab. Spørgsmålene kan være en hjælp til at komme i gang med og kvalificere arbejdet med vejledning og læring i fællesskaber

Del 1 indeholder ikke kun spørgsmål til eleven, men også spørgsmål, der knytter sig til eksterne aktiviteter. Det kan for eksempel være besøg på virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Her er spørgsmål til forberedelse, refleksioner undervejs og spørgsmål til bearbejdning af erfaringer fra besøget. Endelig er der en vejledning til efterbehandling.

 

Del 2

Del 2 beskriver en række begreber og teori, der er vigtige for at forstå baggrunden for de konkrete spørgsmål og de processer, de kan bidrage til.

 

Kreditering

Inspirationshæftet er udarbejdet af af VIA University College og udgivet i 2016. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.