Redskab

Opgaveformuleringer til fagkombinationen engelsk og dansk

Opgaveformuleringer i engelsk og dansk fra undervisere over det ganske danske land

 

William Blake 

Der ønskes en redegørelse for de vigtigste strømninger i den tidlige romantiske periode i England samt en analyse af, hvorledes disse strømninger kommer til udtryk i minimum tre selvvalgte digte og tilhørende illustrationer fra William Blakes Songs of Innocence and of Experience fra 1794.

Endelig ønskes William Blakes digte sat i perspektiv til H.C. Andersens ”Skyggen” fra 1847 med særligt fokus på dualismetanken og dobbeltgængermotivet.

 

Billy Elliot 

Gør kort rede for den samfundsmæssige situation i England i 1980’erne – med særligt fokus på kulminestrejken.

På baggrund heraf ønskes en analyse og fortolkning af Lee Halls roman Billy Elliot fra 2000 - filmversionen kan eventuelt også inddrages.

Billy Elliots udviklingshistorie ønskes sat i perspektiv til H.C. Andersens "Den grimme ælling" fra 1843.

 

The Picture of Dorian Gray 

Der ønskes en analyse og fortolkning af Oscar Wildes roman The Picture of Dorian Gray fra 1890 med særlig henblik på at redegøre for den gennemgående splittelse og narcissisme, som kommer til udtryk.

Analysen og fortolkningen skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvordan Dorian Gray kan sammenlignes med Søren Kierkegaards æstetiker.

Derudover skal opgaven indeholde en litteraturhistorisk perspektivering.

 

Gys 

Redegør for horror-genren og dens historiske udvikling.

Der ønskes en analyse og fortolkning af Stephen Kings roman Carrie, bl.a. med henblik på moderens religiøse forestillinger samt disses betydning for datterens udvikling.

Afsluttende ønskes en sammenligning og diskussion af normalitetsbegrebet, som det fremtræder i Stephen Kings roman Carrie og det vedlagte uddrag fra Thorkild Bjørnvigs essay ”Den æstetiske idiosynkrasi”.

 

Kvindelige forfattere i Romantikken 

Redegør for kvindens rolle og sociale position i Danmark og England i begyndelsen af Det 19. Århundrede.

Der ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af Jane Austens roman Pride and Prejudice og Thomasine Gyllembourgs roman Ægtestand. Der skal særligt lægges vægt på romanernes kvindesyn og de to køns forhold til ægteskab og kærlighed.

Endelig ønskes en diskussion af de to romaners syn på kvinder, ægteskab og kærlighed set i forhold til samtiden. Vurdér bl.a. om disse holdninger holder sig indenfor eller overskrider rammerne for tidens moral.

 

Platonisme i dansk og britisk litteratur

Indledningsvis ønskes en kort redegørelse for platonismen i dansk og britisk litteratur i (fortrinsvis) romantikken.

På grundlag af en analyse og fortolkning af Schack Staffeldts “Liljen og dugdråben” (1804), H. C. Andersens “Skrubtudsen” (1866) og Percy B. Shelleys “The Sensitive-Plant” (1820) ønskes dernæst en diskussion og vurdering af den indflydelse platonismen i dens forskellige aspekter har haft på de nævnte digtere i de valgte tekster.

Afslutningsvis skal du sammenligne dine iagttagelser af platoniske træk hos karaktererne i de tre tekster.

 

Splittelsestemaet i romantismen

Der ønskes indledningsvis en redegørelse for splittelses-temaet i romantismen.

På grundlag af 1) en analyse og fortolkning af Stevensons roman Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) og 2) selvvalgt materiale skal du belyse på hvilke måder splittelses-temaet kommer til udtryk i europæisk litteratur med særligt fokus på romantismen. 

 

Præ-feminisme i amerikansk og dansk litteratur

Indledningsvis ønskes en redegørelse for den trend som sætter kvinden på dagsordenen i de vestlige samfund omkring Det moderne gennembrud, og for det traditionelle kvindeideal i datidens borgerlige samfund. 

Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Henrik Ibsens Et Dukkehjem (1879) og Kate Chopins The Awakening (1899) med særligt fokus på de kvindelige hovedpersoners udvikling og udfordringer. 

Afslutningsvis ønskes en diskussion og vurdering af kvindens muligheder for at agere individuelt og realisere sig selv i slutningen af 1800-tallet samt af nogle af årsagerne til at kvinderollen kommer så markant på dagsordenen.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.