Aktivitet

Brug chatbot i din forberedelse i tysk

Med kunstig intelligens og chatbot-værktøjer kan du som tysklærer få hjælp og inspiration til at udarbejde resumeer af tekster, gloseøvelser og grammatikøvelser tilpasset et forløb eller en konkret tekst.

Med de rette kommandoer, såkaldte ”prompts”, kan du hurtigt lave tilpassede og varierede øvelser til de enkelte forløb og tekster. Da en chatbot udelukkende genererer svar ud fra statistik og ikke viden, kræver det naturligvis redigeringsarbejde og kvalitetskontrol, hvis man vil inddrage chatbot-materiale i sin undervisning.

 

At give kommando eller at skrive en ”prompt”

En chatbot fungerer på den måde, at den reagerer på særlige nøgleord i de kommandoer, som den gives. Jo længere og mere præcis en prompt er, jo højere er chancen for, at der kommer gode resultater ud. Det er altid muligt at tilføje yderligere detaljer til sin prompt eller på anden vis bearbejde de input, som man giver. Man kan fx altid kan bede om andre eller flere øvelsestyper eller brug af andre gloser i øvelserne. Det er lige meget, om en prompt skrives på dansk eller tysk, men man skal angive, hvilket sprog man ønsker sit svar på. Derfor skal man også tydeligt angive i sin prompt, hvis man ønsker en øvelse med sprogparret dansk-tysk. 

 

Glosearbejde

Udover at lave gloselister til tekster, kan chatbotten generere en række forskellige gloseøvelser. Man kan fx få øvelser, hvor man skal:

  • Matche danske og tyske ord
  • Indsætte ord i en hultekst
  • Forbinde ord og dets definition
  • Afgøre hvilke ord i en ordliste, der passer til et tema
  • Vælge et blandt flere korrekte muligheder (multiple choice)

Det er både muligt at få lavet emne-/tekstbaserede gloseøvelser og helt generelle øvelser med fx højfrekvente ord:

Man kan selv indsætte de ord, som øvelsen skal baseres på, eller lade chatbotten vælge. Angiver man niveau, fx B1 eller C1, genereres ord, der er passende til dette niveau.

Eksempler på gloseøvelser

Gloseliste

Prompt: Lav en tysk-dansk gloseliste til de sværeste ord i nedenstående tekst. Opstil ordene i en tabel. Angiv ordklasse og angiv køn (maskulinum, femininum, neutrum) for substantiverne.

Øvelse med prædefinerede begreber eller gloser

Prompt: Lav en hultekst på tysk om Stasi med følgende gloser: Überwachung, Gefängnis, Spitzel, überwachen

Chatbot [svar forkortet]:

In der ehemaligen DDR war die Stasi eine berüchtigte Organisation, die für die Überwachung der Bevölkerung verantwortlich war. Jeder, der gegen das Regime war, konnte ins Gefängnis kommen und brutal verhört werden. Die Stasi setzte Spitzel ein, um Informationen über Bürger zu sammeln und sie zu bespitzeln. Die Stasi hatte die Macht, Telefone und Räume zu überwachen, um die Aktivitäten von Personen zu verfolgen. […] 

Øvelse uden prædefinerede gloser

Prompt: Lav en gloseøvelse i en tabel med ord til emnet "Job und Beruf". Ordene skal være på dansk og tysk og være på niveau B1. 

Øvelse med sortering af gloser

Prompt: Lav en sorteringsøvelse med adjektiver. Emnet skal være "Stunde Null", og der skal være ord, der passer til emnet, og ord, der ikke passer. 

Øvelse uden faste begreber, men med fast instruks om opgavetype

Prompt: Lav en tysksproget øvelse med definitioner til 5 begreber, som omhandler emnet "Die moderne Familie”.

Chatbot [svar forkortet]: 

Übung: Verbinde die Begriffe mit den passenden Definitionen.

Eine Familie, in der mehrere Generationen gemeinsam leben, nennt man...

a) Patchwork-Familie

b) Gender-Rollen

c) Regenbogenfamilie

d) Work-Life-Balance

 

Tekst- og emnearbejdet

Det er muligt at få skrevet små, lette introduktioner til emner, at få lavet resumeer af tekster, som kan omdannes til hultekster, og det er muligt at få lavet arbejdsopgaver og -spørgsmål. Man skal vide, at chatbot ikke har fået indlæst alle tekster og derfor i nogle tilfælde ”digter” en anden historie end den reelle. Hvis det sker, kan man lade eleverne finde indholdsmæssige fejl i den computergenerede tekst. Øvelsernes niveau er generelt bedre på emne- end på tekstniveau.

Eksempler til tekst- og emnearbejdet

Arbejdsspørgsmål til tekst

Prompt: Lav tre arbejdsspørgsmål på tysk til "Die Leiden des jungen Werther"

Chatbot [svar forkortet]:

Was sind die Hauptthemen, die in "Die Leiden des jungen Werther" behandelt werden, und wie werden sie im Roman dargestellt? Wie beeinflusst die unerwiderte Liebe Werthers zu Lotte seine Handlungen im Roman und welche Auswirkungen hat dies auf ihn und andere Charaktere? […] 

Øvelse med rigtige og forkerte udsagn

Prompt: Lav en øvelse med tre rigtige og et forkert udsagn om "die Berliner Mauer" på tysk. 

Chatbot:

Læs nedenstående udsagn om "die Berliner Mauer" og identificér det forkerte udsagn.

Die Berliner Mauer wurde 1961 gebaut, um Ost- und Westberlin zu trennen.

Die Mauer war fast 30 Jahre lang ein Symbol der deutschen Teilung.

Die Berliner Mauer wurde von den westdeutschen Behörden gebaut.

Die Mauer wurde im Jahr 1989 abgerissen, was zum Ende der deutschen Teilung führte. 

Prompt til øvelse til personkarakteristik

Lav en øvelse med en personkarakteristik af Rotkäppchen. Der skal indgå mindst 15 adjektiver i opgaven. 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempler, er der utallige måder at anvende chatbot som hjælpeværktøj i sin forberedelse af tyskundervisningen. Det vigtigste er blot at være præcis og kreativ i sine kommandoer, når man ønsker bestemte øvelsestyper udarbejdet af chatbot. Derudover skal læreren naturligvis være opmærksom på, at eleverne ikke benytter teknologien til at besvare opgaverne. 

 

Grammatik i kontekst

Vil man sikre, at de grammatikøvelser, som eleverne laver, har tilknytning til de gennemgåede emner, eller vil man differentiere undervisningen i grammatik, er det også her muligt at udarbejde øvelser vha. chatbot.

Du kan fx få lavet øvelser inden for forskellige grammatiske områder med udgangspunkt i et emne eller en tekst, ligesom du kan indlæse en tekst og på baggrund af den få specifikke øvelser - husk at angive opgavens niveau (A2, B1 osv.).

Er du ikke tilfreds med den foreslåede øvelse, eller ønsker du flere sætninger, beder du bare om det.

Eksempler på grammatikøvelser

Øvelse med modalverber

Prompt: Lav en øvelse på tysk med modalverber til filmen Motti Wolkenbruch.

Chatbot: Schauen Sie sich den Film "Motti Wolkenbruch" an und notieren Sie sich Situationen, in denen Motti eine Entscheidung treffen musste.

Wählen Sie eine dieser Situationen aus und schreiben Sie einen kurzen Absatz darüber, was passiert ist und welche Entscheidung Motti treffen musste. Verwenden Sie Modalverben wie "müssen", "sollen", "können" und "wollen", um Mottis Entscheidungsprozess zu beschreiben.

Øvelse med konjunktiv i ”Das Leben der Anderen”

Prompt: Lav fem øvelser med konjunktiv på tysk omhandlende filmen "Das Leben der Anderen" 

Chatbot [svar forkort]:

Stellen Sie sich vor, Sie wären einer der Charaktere im Film. Schreiben Sie fünf Sätze im Konjunktiv II, die beschreiben, was Sie tun oder sagen würden, wenn Sie sich in einer anderen Situation befänden. Zum Beispiel:

Wenn ich nicht so ängstlich wäre, würde ich gegen die Überwachung protestieren.

Wenn ich mehr Mut hätte, würde ich die Wahrheit sagen. […]

Schreiben Sie fünf Sätze im Konjunktiv II, die beschreiben, was passieren würde, wenn eine bestimmte Handlung im Film anders verlaufen wäre. Zum Beispiel:

Wenn der Schriftsteller nicht verhaftet worden wäre, hätte er weiterhin seine Werke veröffentlichen können. […] 

Øvelse med possessive pronominer

Prompt: Lav en øvelse på tysk med possessive pronominer på niveau C1.
Øvelsen skal tematisk omhandle "Job und Beruf". 

 

Find mere inspiration 

Få mere inspiration om arbejdet med chatbots i sprogfag i aktiviteten If you can’t beat it…

 

Kreditering

Lasse Holmgren Brunø, Aalborg Katedralskole, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.