Eksempel fra praksis

Virtuel undervisning i tysk

Virtuelle rum giver nye muligheder i forhold til samtale på tysk i mindre og lukkede grupperum som fx ofte skaber en tryg ramme for at nogle elever udfolder sig mere sprogligt.

Aktivering i det virtuelle rum

Det virtuelle rum kræver sekvensering og aktivering af eleverne på en anden måde end traditionel klasseundervisning.

Man kan udnytte muligheden for at hjælpe den enkelte elev i et virtuelt rum, hvor ingen andre kan lytte med. Lad de elever, der ikke skal samtale med læreren, arbejde med selvrettende grammatikopgaver eller endnu bedre: Lav en stationsøvelse. Det kræver lidt forberedelse, men giver god energi og læring samt skaber for nogle elever en mere tryg ramme.

 

Virtuel grammatik

Lad eleverne udtrykke sig på tysk ved at bede dem fx forklare grammatik ved hjælp af en screencast eller optage en lydfil på ca. tre minutter om en historisk begivenhed. Her får man som lærer en rigtig god mulighed for at hjælpe den enkelte elev videre.

Eventuelt kan man bede nogle elever dele deres særlig gode produkter på elevfeedback på lectio. Opgaven til alle elever går nu ud på at lytte til de gode eksempler og notere ned, hvad man vil anbefale sig selv at gøre næste gang. Der skal så komme en næste gang, så eleverne får mulighed for at anvende deres forbedringsforslag i praksis.

 

Træning af fokus virtuelt

Hvis man som lærer gerne vil holde et oplæg og hjælpe eleverne med at holde fokus, kan man bede eleverne om at skrive noter, som deles med læreren efterfølgende.  Fællesdokumenter med chatfunktion eller en padlet er også en mulighed.

Samme teknik kan man benytte, hvis eleverne skal lytte til en podcast eller et hørespil.

 

Mundtligt tekstarbejde

Når eleverne fx skal besvare spørgsmål til en tekst, kan man lade dem sidde alene med arbejdsspørgsmålene og derefter bede dem ringe hinanden op ud fra en liste. I samtalen skiftes eleverne til at stille og besvare spørgsmål, hvorefter de diskuterer et eller flere emner relateret til  teksten.

Når eleverne løser en opgave via videochat, beder man dem om at skrive vigtige detaljer ned fra deres samtale. Dette forpligter dem på at fastholde substans. Man kan give fælles feedback på opgaven eller give dem et eksempelsvar, de skal forholde sig til.

 

Øve fri samtale på it-platforme

Eleverne kan være på ”blind date” med hinanden, hvor legen går ud på, at de beskriver sig selv for en partner: Tinderlegen. Eleverne interviewer hinanden via telefon eller grupperum i det onlineredskab, man bruger på skolen. Som forarbejde arbejder de med ordforråd i forbindelse med at præsentere og beskrive sig selv, derefter ringer/taler de sammen. Man kan som lærer gå ind og ud af de forskellige grupperum og lytte til elevernes samtaler. Opgaven aktiverer deres sprog og træner det kommunikative aspekt.

Man kan lade eleverne foreslå andre it-platforme, hvor eleverne skal prøve at tilegne sig det sprogbrug, der er derinde: Det kan fx være en facebookgruppe eller et hashtag på twitter/instagram.

 

Lytteforståelse

For at træne elevernes lytteforståelse og skriftsprog kan man bede eleverne lave undertekster til film eller lave en trailer for en tekst eller en film. Filmene finder man fx på youtube eller Deutsche Welle.

Vis eleverne en film om fx en litterær eller historisk periode, de skal kende til. Opgaven er, at de skriver et vist antal centrale fænomener eller begreber ned. Læreren holder et oplæg om perioden, og eleverne krydser af, hver gang deres ord er blevet sagt. Vinderen er den, der først har fuld plade, dvs har udvalgt de mest centrale ord.

 

Skriftligt samarbejde

Lad eleverne parvis søge information om et givet emne, fx en litteraturhistorisk periode. De skal satse på at finde en enkelt god tekst, de arbejder grundigt med. De skal notere ned, hvilke informationer teksten giver. Derefter slås tre par sammen til en større gruppe. Hvert par fremlægger, hvad de er nået frem til. Grupperne samler alle informationerne og laver i fællesskab gode noter til eksamen.

 

Grammatik og quizzer

Kahoot er god til at starte et modul med, især hvis der skal læres gloser eller begreber, men man kan også bruge Kahoot som ”pauseøvelse” undervejs eller som opsamling til sidst i enten et modul eller et helt forløb. Eleverne er vilde med at spille mod hinanden, og det kan gøres via featuren ”live”. Jeopardy eller quizlet er andre muligheder, hvor man beder eleverne om at lave opgaverne til hinanden.

 

Opsummering

Alt i alt kan man udnytte den virtuelle undervisningsform til dels at skabe mere trygge rammer og dels ved bedre at kunne  hjælpe den enkelte elev.  Redskaberne er elevaktivitet, variation, it og relationsarbejde.

 

Kreditering

Dorthe Rasmussen Kjær, Rysensteen Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.