Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - februar 2023

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om ChatGPT, fagdidaktisk modul, FIP, F&A og henvisninger til arrangementer.

Kære alle

Jeg håber, I alle er kommet godt i gang med det nye år. Inden jul fik vi ny minister, og det er spændende, hvad det kommer til at betyde for tyskfaget. I denne anden halvdel af skoleåret fylder ChatGPT allerede meget, forståeligt nok, og ministeriet får en del henvendelser herom. Jeg skriver lidt om det i nyhedsbrevet, som I kan finde her øverst på siden..

I tiden siden sidste nyhedsbrev har jeg afviklet det fagdidaktiske kursus. Der har ligeledes været årsmøde i Tysklærerforeningen for Gymnasiet & HF i Hamburg, hvor jeg grundet Fagligt Forum desværre ikke kunne deltage. Jeg afholdt i samarbejde med foreningen et SRP-møde i januar, og vi påtænker også at holde et fyraftensmøde om eksamen i maj. Et møde for hhx-lærerene er allerede planlagt til d. 16. maj. Handelsskolernes Tysklærerforening vil orientere herom senere.

For godt en uge side havde jeg møde med Tysklærerforeningen for Gymnasiet & HF, der er nykonstitueret, og nu har valgt Christian Smith (Holstebro Gymnasium & HF) som formand. Lise Bentsen er trådt ud af foreningens bestyrelse som følge af nyt job. En stor tak til Lise for den enorme indsats, hun har leveret i den relativt korte tid, hun har stået i spidsen for foreningen.

Med venlig hilsen
Louise Ebbesen Nielsen
Fagkonsulent i tysk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.