Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - oktober 2023

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om evaluering af den skriftlige eksamen på stx og hhx, F&A, evaluering af den mundtlige eksamen, FIP 2024 og diverse arrangementer, konferencer osv.

 

Kære alle

Nu er vi kommet et godt stykke ind i skoleåret, og grundforløbet lakker mod enden, hvilket for nogle af os betyder mere luft. Her i starten af skoleåret har spørgsmålet om AI og konsekvenserne for læring og praksis fyldt meget, og det forventer jeg selvfølgelig, det fortsat vil gøre.

I slutningen af skoleåret besvarede flere af jer en evaluering af den mundtlige eksamen. Jeg kommer til at foretage en sådan næste år også, hvor jeg også vil inddrage eksaminatorernes kommentarer til, hvordan eksamen forløb. Det har flere af jer efterlyst. Jeg har præsenteret resultaterne på årsmødet i Handelsskolernes Tysklærerforening i Rostock, og jeg kommer også til at kommentere dem på årsmødet i Tysklærerforeningen for Gymnasiet & HF i Fredericia i november, og på FIP 2024.

På baggrund af sidste års erfaringer med eksamen mm. vil jeg i år i mit arbejde som fagkonsulent på hhx have fokus på skriftlighed på b- og a-niveau, og på stx have fokus på vurdering af den mundtlige præstation. Dette afspejler sig også i årets FIP-program.

 

Med venlig hilsen

Louise Ebbesen Nielsen

Fagkonsulent i tysk

 

Du finde det fulde nyhedsbrev her øverst på siden (PDF).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.