Forløb

Forbered rejsen til Berlin

Før klassens studietur til Berlin producerer eleverne materiale, der formidler deres viden om byen: Et innovativt forløb om den historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling i Berlin.

Forløbet varer cirka 4-5 moduler à 60 minutter. Det egner sig til tysk på 2.g B-niveau på stx, hhx og hf.

Eleverne omsætter deres viden om Berlin til markedsføring og oplysning. De skaber deres eget undervisningsmateriale og afprøver det på andre elever. Ved at arbejde kreativt og innovativt motiveres eleverne til at læse ubearbejdede tekster og have lyst til at kende den historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling i Berlin.

Forløbet arbejder især med dette faglige mål for tysk B på stx:

”redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945”

 

1. Planlægning/overvejelser

Eleverne tilegner sig viden om Berlin. De underviser hinanden og prøver derefter at finde på en ny måde at “brande” byen på. Man kan evt. supplere med, at eleverne laver en markedsføringsstrategi for deres egen by henvendt til unge berlinere.

Eleverne skal arbejde kreativt og innovativt i processen og i det afsluttende projekt, hvor eleverne selv skal producere film.

Materiale:

Filmen "Das ist Berlin" fra Berliner Morgenpost fra d. 31/10 2016. Sangen i filmen stammer fra et musikprojektet "Endlich August".

Filmen "50 Menschen - eine Frage".  Fra Berliner Morgenpost d. 22/8 2010

 

2. Forløbets opbygning

Oversigt over forløbets faser:

  1. Med udgangspunkt i reklamekampagnen "Das ist Berlin" fra Berliner Morgenpost taler eleverne om, hvad der kendetegner Berlin.
  2. Eleverne brainstormer på emnet ”den historiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling i Berlin” og vælger sig ind på et undertema, som de skal arbejde med. Efterfølgende søger eleverne informationer om det valgte tema på nettet, og læreren bidrager med relevant tekstmateriale.
  3. Eleverne underviser hinanden -  fx i form af et oplæg (PowerPoint, screencast, videoforedrag). De sørger for at supplere med en elevaktiverende øvelse inden for emnet, fx en multiple choice-test eller jeopardy.
  4. Igangsæt en kreativ skriveøvelse: Eleverne skal ud fra deres nye viden om Berlin lave et (nyt) slogan til byen, som vil kunne tiltrække unge turister.
  5. Eleverne forbereder at lave en reklamefilm for unge danskere om Berlin, mens de er i Berlin. Eleverne ser eksempler på reklamefilm, der viser, hvordan man brander en by - fx "50 Menschen - eine Frage".

Læreren opstiller kravene til filmen: 1) der skal indgå et interview med en tysker og 2) at eleverne skal vælge fokus i forhold til det emne, de arbejdede med i starten af forløbet (eksempelvis Street Art, Musikleben, die Berliner Mauer osv.).

 

Hvis man vil fokusere mere på skriftlighed, kan man også vælge, at eleverne skal lave en lille folder med tekst og billeder som reklame for Berlin.

6. Tilbage i Danmark arbejder eleverne med finpudsning af filmen om Berlin, og de går derefter videre til at “brande” deres egen by for unge berlinere: Lad eleverne lave en kampagne for deres egen by eller fx København, Århus eller Odense. Som startopgave kan eleverne brainstorme på spørgsmålet "Was ist Kopenhagen/Århus/Odense für dich?".

 

3. Evaluering

Filmene vises for andre tyskhold på skolen.

Produkterne (reklamefilm, kampagne, slogan) kan eventuelt blive bedømt eller evalueret af en ekstern part - eksempelvis en tysk partnerskole, et reklamebureau eller et turistbureau.

 

Kreditering

Produceret af Mette Asaa, Ørestad gymnasium og Lise Høyer, Frederiksværk Gymnasium og HF 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.