Artikel

Brug screenshots til forforståelse

Sæt eleverne til at tale ud fra screenshots fra film, de endnu ikke har set: Skab forforståelse og øg ordforråd. Aktiviteten på 1-2 moduler egner sig til tysk på alle niveauer

Lad eleverne tale om, hvad de tror, der sker på screenshots fra en udvalgt film, og  hjælp dem til at træne mundtlig sprogfærdighed. De får et ordforråd, der knytter sig til filmen, og forforståelsen gør dem mere opmærksomme på filmens udvikling.

Aktiviteten kan introduceres allerede i 1.g og nemt tilpasses elevernes niveau:

  • I begyndelsen kan eleverne lave en enkel billedbeskrivelse: “Ich sehe..”
  • Dernæst kan eleverne anvende vendinger som “ich glaube”, “ich vermute”, “ich stelle mir vor”, “es kommt mir vor” og koncentrere sig om ordstilling i bisætninger
  • De dygtige elever kan udfordres med konjunktiv: “es sieht so aus, als wäre”, “es ist durchaus möglich”, “Ich könnte mir vorstellen”
  • Aktiviteten kan udvides med, at eleverne kan beskrive, hvad de tror, der lige er sket, hvad der er ved at ske, og hvad der skal til at ske.

 

Planlægning

Udvælg en film, som eleverne skal se bagefter. Gerne en kortfilm, da de ofte har et spændende og overraskende plot, og tidsforbruget er mindre end ved spillefilm. Se eksempelvis 

Udvælg 5-8 screenshots fra filmen. Tag dem selv, eller find billeder fra filmen online. Lav en præsentation, hvor hvert billede er ledsaget af en instruks. Det kan være ”Dan sætninger om billedet med “ich glaube, dass” eller ”Ich sehe, dass.” eller “Skriv alle de formodninger om billedet, du kan på 4 minutter”. Læreren kan her differentiere opgaverne efter elevgruppernes niveau.

 

Aktivitetens opbygning

Introducer eleverne til de udtryk og grammatiske aspekter, de skal arbejde med. Øv dem sammen med andre relevante gloser i en quizlet, i ordskyer, i quiz og byt eller lignende strukturer.

Inddel eleverne i grupper, og giv hver gruppe et billede fra filmen. Stil spørgsmål i den sværhedsgrad, der passer gruppen.

En gruppe kan beskrive, hvad de ser: F.eks. Wir sehen eine Frau, die vielleicht 35 bis 40 Jahre alt ist eller Es kann sein, dass wir in einem Restaurant sind. Er der grupper, som ikke kan komme i gang, kan processen stilladseres ved at uddele bestemte udtryk, der skal bruges ved hvert billede.

En anden gruppe kan - efter de har beskrevet billederne - forsøge at gætte, hvad personerne foretager sig, hvad de taler om, relationen mellem dem, etc. 

Øvelsen kan yderligere differentieres ved, at de stærke elever beskriver, hvad der er sket før, eller hvordan situationen vil udvikle sig.

Når eleverne har skrevet færdigt, så sæt dem til at læse dem op i matrixgrupper, eller lad eleverne på skift læse én sætning højt, der ikke er sagt. Skriv udvalgte sætninger op på et delt dokument som eksempelvis en padlet, så klassen efter filmen kan se, om de fik ret i deres formodninger.

 

Evaluering

Afslutningsvist vises filmen for eleverne, og bagefter gennemgår klassen sætningerne fra det delte dokument i grupper: Hvad var rigtigt, og hvad var forkert? Målet er, at de forkerte formodninger rettes, så at klassen til slut har en samling af rigtige udsagn om filmen.

Lav eventuelt aktiviteten som en optakt til en skriftlig opgave om filmen.

 

Kreditering

Øvelsen til spansk er af Nønne Bjerre Jensen, Birkerød Gymnasium, i samarbejde med CFU

Bearbejdet til tysk af Hanne Heimbürger, CFU v KP

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.