Artikel

Organisering af virtuel undervisning

Skolen har et ansvar for at introducere, vejlede og supportere eleverne med hensyn til de digitale løsninger, skolen vælger. Gode råd til ledelsen om understøttelse af virtuel undervisning og GDPR.

Skolens ledelse kan blandt andet understøtte undervisningen ved at:

 • Sikre, at skolen samlet set kommunikerer til både elever og forældre om den virtuelle undervisning – herunder tydeligt kommunikerer skolens forventninger til elevernes deltagelse i undervisningen hjemmefra.
 • Sørge for, at alle lærere har kendskab til relevante fagportaler, medier og øvrige muligheder for digital og virtuel undervisning, som skolen råder over
 • Understøtte, at lærerne finder en passende balance mellem synkron og asynkron virtuel undervisning.
 • Understøtte at virtuel undervisning bliver veltilrettelagt mht. variation og sekvensering
 • Sikre at eleverne ikke får for mange skriftlige afleveringer og opgaver
 • Understøtte virtuel vejledning og feedback
 • Opfordre lærere og studievejledning til at anvende virtuelle rum til vejledning og samtale med eleverne
 • Involvere lærere, som har erfaring med eller særlige kompetencer i forhold til at planlægge og gennemføre digital og virtuel undervisning.
 • Støtte eleverne i at skabe en fornuftig hjemmearbejdsplads i forhold til at sikre ro, et godt arbejdsmiljø og it-support.
 • Virtuel vejledning i forhold til større skriftlige opgaver

 

GDPR

Skolen skal sikre sig, at de programmer, der anvendes til fjernundervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Nedenfor fremgår de vigtigste punkter, som skolen skal tage stilling til i forhold til GDPR:

 • I forbindelse med valg og administrative systemer, læringsplatforme, programmer og apps, skal skolens GDPR ansvarlige undersøge, om leverandøren bag programmet har adgang til elevers personoplysninger. I så fald, skal skolen indgå en databehandleraftale med leverandøren. De fleste leverandører har typisk en standardaftale, som er en integreret del af deres licensaftale. Databehandleraftalen regulerer blandt andet, hvordan leverandøren må behandle elevernes data, hvor længe data må opbevares med videre
 • Skolen skal sikre sig, at der laves en risikovurdering, inden der skrives under på databehandleraftalen/licensaftalen.
 • Risikovurderingen kan fx resultere i, at eventuelle standardindstillinger opsættes på en måde, der sikrer en hensigtsmæssig deling af persondata.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.