Artikel

Engelsk - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i engelsk i de gymnasiale uddannelser.

 

Digitale ressourcer der kan anvendes i engelsk

Underviseren i engelsk kan tilgå og anvende en lang række online og digitale ressourcer/platforme. Nedenstående skitseres eksempler, som fjernundervisningen kan tilrettelægges efter.

Der er en række didaktiske overvejelser, der går forud for valget af ressource(r), så denne bedst muligt kan være understøttende. Indledningsvist skal det nævnes, at der i engelsk er en lang række i-bøger, portaler og grammatik-sites til rådighed, som kan danne ramme om det teoretiske grundlag.

Ressourcerne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer (Kategorier efter Christian Dalsgaard ”Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser” ):   

Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360), Screencast-O-Matic, Screencastify, Nearpod

Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), Microsoft Teams, Peer-Grade, 

Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms

Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix

Værktøjer, der kombinerer videoer med kommunikation: Big Blue Button, Whereby, 5hp, FlipGrid.

 

Didaktisk planlægning

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

 

Særligt for engelskfaget

Vi er så privilegerede, at det udvidede tekstbegreb skaber rammen for arbejdet med de faglige mål. Dette betyder, at det er muligt at arbejde med og inddrage en lang række digitale platforme, når vi taler fjernundervisning. Fx kan der arbejdes med i-bøger, kollaborativ skrivning, online grammatikker, podcasts eller fx gamification Forudsætningen for dette er imidlertid, at eleven sættes grundigt ind i de forudsætninger, der ligger til grund for arbejdet i det virtuelle rum.

Ligeledes bør evalueringen ske via en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne kan forbedre anvendelsen af fagets analytiske begrebsapparat og faglige ræsonnementer i forhold til at opnå de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, GoogleDocs eller diverse intrasystemer.

 

Case-eksempler fra sektoren

Derudover findes der et hav af online-ressourcer, som kan danne udgangspunkt for arbejdet med de faglige mål og kernestoffet i engelsk på alle de gymnasiale uddannelser -  et lille udpluk findes i listen nedenfor.

 

Videomateriale

 

Undervisningsmateriale og -aktiviteter baseret på videomateriale

 

Undervisningsmateriale og -aktiviteter

  • The Learning Network har Undervisningsmateriale baseret på Avismateriale (The New York Times) 

 

Lingua franca

 

Værklæsning

 

Korpusværktøjer til tekstarbejde og ordforråd

 

Udarbejdet af fagkonsulenterne

Line Flintholm

Fagkonsulent engelsk stx og hf

Direkte tlf: +45 33 92 53 83

E-mail: Line.Flintholm@stukuvm.dk

 

Jonas Rasmussen

Fagkonsulent engelsk hhx, htx og eux

Direkte tlf: +45 20 34 36 17

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.