Trivsel

Et sundt undervisnings- og læringsmiljø fremmer elevernes faglige og sociale trivsel og udvikling

De gymnasiale uddannelser kan arbejde med elevtrivsel via skolens kvalitetssystem på skole-, klasse- og individniveau.

Hent viden om stress blandt gymnasieelever og inspiration til at fremme god trivsel på skolen. 

Derudover kan du læse om trivsel og forebyggelse af mistrivsel fra erfaringer om nedlukninger under covid-19 længere nede på siden.

Siden er opdateret 27. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.