Færøerne i rigsfællesskabet

færøerne
Temaet sætter fokus på rigsfællesskabet i forhold til Færøerne. Du vil her kunne finde inspiration og konkrete faglige ideer til undervisningen inden for især grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Temaet vil løbende blive udvidet med inspiration og forslag.

Nyheder

emu grafik

Ny emu er gået i luften

Den nye version af emu.dk – Danmarks læringsportal – skal gøre praksisnær viden mere tilgængelig og brugervenlig for undervisere, ledere og pædagogisk personale. Undervisningsministeriet inviterer praktikere og vidensmiljøer til at være med i den fortsatte udvikling af Danmarks læringsportal.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • 5798_.jpg

  Færøerne: Hav, fisk og hvaler

  Færingernes hovederhverv er fiskeri, og Færøerne har en meget selvstændig fiskeripolitik, der kan udgøre et problem for rigsfællesskabet. For Færøerne er ikke medlem af EU, men det er Danmark. Rigsfællesskabet varetager dog også Færøernes interesser omkring fiskerigrænser.

 • 5818_.jpg

  Vejr og klima i Nordatlanten

  Færøernes vejr og klima er ekstremt atlantisk, kølige somre og milde vintre midt i Golfstrømmen, men også med meget voldsomt vejr.

 • Boreplatform ved kaj i Esbjerg

  Finder Færøerne olie?

  Der er fundet olie og/eller naturgas øst og syd for Færøerne. Men endnu ikke ved Færøerne. Hvordan udsigterne er behandles i dette modul.

Seneste moduler

Rigsfællesskabet

Vores rigsfællesskab

Et site om Færøerne og Grønland med 24 film, radioindslag og tekster. Til brug i udskolingen med målstyrede opgaveforløb i fagene dansk, geografi og samfundsfag.

Subscribe to Seneste moduler

Velkommen til temaet

Temaer