Grønland i rigsfællesskabet

grønland
Temaet sætter fokus på rigsfællesskabet i forhold til Grønland. Du vil her kunne finde inspiration og konkrete faglige ideer til undervisningen inden for især grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Temaet vil løbende blive udvidet med inspiration og forslag.

Nyheder

emu grafik

Ny emu er gået i luften

Den nye version af emu.dk – Danmarks læringsportal – skal gøre praksisnær viden mere tilgængelig og brugervenlig for undervisere, ledere og pædagogisk personale. Undervisningsministeriet inviterer praktikere og vidensmiljøer til at være med i den fortsatte udvikling af Danmarks læringsportal.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Koret synger ved 250 års bygdejubilæum i Saqqaq

    Grønlands demografi

    Grønland har ca. 56.000 indbyggere og i Danmark bor der omkring 15.000 med grønlandsk baggrund. Her ses på demografi og levevilkår.

  • Solnedgang i Nuuk

    Hemmeligheder fra Nuuk

    En dokumentarserie tager seerne med til Grønland, hvor en række unge - for åben skærm - afslører mange af de hemmeligheder og tabuer som deres generation bærer rundt på.

Seneste moduler

Rigsfællesskabet

Vores rigsfællesskab

Et site om Færøerne og Grønland med 24 film, radioindslag og tekster. Til brug i udskolingen med målstyrede opgaveforløb i fagene dansk, geografi og samfundsfag.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder og arrangementer

Det grønlandske flag

Videnskab.dk har en artikel om et nyt forskningsprojekt, der skal afdække grønlændernes historie. Heri skal også indgå genetiske undersøgelser af 4500 grønlændere. Et fokus er grønlændernes genetiske tilpasning til at leve i et ekstremt miljø. 

Temaer