Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse inddrager kursisternes læring og faglige udvikling i ledelsesopgaverne såvel strategisk, organisatorisk, fagligt som administrativt. Professionelle læringsfællesskaber er et vigtig redskab i den pædagogiske ledelse og har i de senere år vundet indpas på landets VUC’er.

 

På denne side finder du artikler og viden om pædagogisk ledelse på avu.

 

Inspiration og viden

EVA’s rapport om udviklingsprojektet Avu didaktik og pædagogisk ledelse - 2016.
EVA har evalueret et kompetenceudviklingsforløb for lærere på Almen voksenuddannelse (avu), som UC Lillebælt (UCL) har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. EVA har stillet skarpt på lærernes udbytte af forløbet samt på forløbets indhold og tilrettelæggelse.

Rapportens formål er at danne grundlag for beslutninger om fremtidige efteruddannelsestilbud for avu-lærere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.