Artikel

Her danner børn relationer og karakter

Dagplejer Vibeke Lundgaard Clausen var nomineret til Årets Dagtilbud 2017.

Naturen og skoven er den sanselige ramme hos Vibeke Lundgaard Clausen, der med nysgerrighed og empati understøtter børnenes udvikling og karakterdannelse.

Pigen i den lilla flyverdragt på Vibeke Lundgaard Clausens skød kan ikke gå endnu. Hun sidder lænet op ad dagplejerens mave, og de andre fire børn hopper og løber omkring hende. De er i skovbrynet, hvor der er høje træer, rævegrave og en myretue på over en meter. Det ved børnene, for de har målt den med den målepind, som Vibeke Lundgaard Clausen altid har med i sin rygsæk, når de er ude. Men nu skal de ikke måle verden omkring sig. De skal smage på den. De sidder ved myretuen, og Vibeke Lundgaard Clausen plukker skovsyre, som hun og børnene smager på.

Børnene finder myrer, og sammen smager de på myresyre. Vibeke Lundgaard Clausen skærer en citron i skiver, og de smager på frugtens citronsyre. Også den lille pige på skødet. Børnene vrænger ansigter ad alt det syrlige, og en pige på to år løber op til myretuen og slår en buket blå blomster ned i den. Da blomsterne rammes af myresyren, skifter de farve fra blå til rød. ”Hvordan kan det være?” – og mange andre spørgsmål bliver udgangspunktet for flere dages aktiviteter hos Vibeke Lundgaard Clausen. ”Børn er ikke for små til at lære om syre,” siger hun og fortæller, hvordan børnene de næste dage følger op med at eksperimentere med blandt andet natron, bagepulver og rødkålsafkog, der kan boble op og skifte farve ved mødet med syren. Eksperimenterne ender som et farvet kunstværk på en hvid dug.

 

Jeg lærer meget af børnene

Nysgerrigheden på børnenes verden og på at forstå, hvad de kan, og hvad de oplever, er en helt central drivkraft i Vibeke Lundgaard Clausens arbejde. Det har det været, siden hun for 24 år siden fik de første dagplejebørn i sit private hjem i udkanten af Silkeborg. Den røde murstensgård, der ligger omgivet af marker og skov, er indrettet med en hule under trappen, billeder af dagplejebørnene i børnehøjde, pusleplads, massagemadras og legerum, hvor en hjemmelavet ko med hø i munden får lov til at fylde i det ene hjørne. Den har for nylig været med i børnenes opførelse af I en skov en hytte lå.

Midt på væggen hænger et citat af Søren Kierkegaard, som handler om, at hvis man skal føre et menneske et sted hen, skal man møde det dér, hvor det er. Og en blomst, formet af A4-ark, der forklarer otte samspilstemaer i tegninger og ord. I legerummet er der også et stort farvel-vindue. ”Herfra kan man sende luftkys og luftkram til sin mor og far, når man bliver afleveret. Det lærte jeg af en dreng, der var rigtig ked af det, hver gang hans forældre skulle afsted. Men sammen udviklede vi nogle gode måder at sige farvel på, og nu er det blevet et fast ritual, også for de andre børn,” fortæller Vibeke Lundgaard Clausen.

 

Hvor kigger børnene hen?

Afsættet for Vibeke Lundgaard Clausens pædagogiske indsats er børnenes oplevelse af verden. Hun ved, at hvis man ligger på puslebordet, kan man se hendes ansigt i et spejl. Hun ved, at mosset i skovbrynet føles blødt og rart på bare tæer. Og hun ved, at man som barn i en travl familie kan have brug for et åndehul til afslapning, eksempelvis ved at ligge krop ved krop ved siden af sine kammerater i skovbunden eller få massage. ”Vibeke er eminent til at følge børnenes spor. Hun møder dem, hvor de er, arbejder med relationen og tager børnene med til nærmeste udviklingszone,” siger Pernille Ege Nielsen, dagplejeleder i Silkeborg Kommune.

 

Magisk, når børnene lykkes

Selv taler Vibeke Lundgaard Clausen om karakterdannelse. Om at understøtte børnenes livsduelighed, mestring og vedholdenhed og at kunne sige ”skidt pyt”. Hun er opmærksom på at støtte, hjælpe og opmuntre der, hvor børnene er, og hun jubler med dem, når de lykkes. Et af hendes yndlingseksempler på det er Jakob, der flytter en stor stol. ”Jakob ville i lang tid gerne være med i fællesskabet. Men det var svært for ham, for han havde ikke så meget selvtillid. Det magiske øjeblik finder sted, da han forsøger at flytte en stol for at kunne lege med de andre. Stolen er fysisk tung. Og umulig for ham at løfte. Men på grund af guidning og opmuntring undervejs tror han så meget på sine egne evner, at det faktisk lykkes. Og efter det blev han bedre til at bringe sig selv i spil i fællesskabet. Det gjorde mig så rørt!,” fortæller Vibeke Lundgaard Clausen.

 

Faglig inspiration og metoder

Vibeke Lundgaard Clausen har ved flere lejligheder holdt oplæg om sine didaktiske overvejelser og sit læringsmiljø på kurser og konferencer for pædagogisk personale. Selv reflekterer hun over sin praksis sammen med sine dagplejekolleger i Silkeborg og med kommunens pædagogiske leder Kirsten Hansen, og så bruger hun forældrene: ”De er mine tætteste sparringspartnere. Sammen med dem kan jeg komme hele vejen rundt om barnet, igangsætte, følge og evaluere udvikling og aktiviteter,” siger Vibeke Lundgaard Clausen, der bruger forskellige pædagogiske metoder og værktøjer for at sikre struktureret planlægning og opfølgning på de pædagogiske forløb. Et værktøj er den didaktiske model SMTTE, som handler om at formulere sammenhænge, mål, tegn på udvikling, handlinger og evaluering. En model, hun også har gode erfaringer med at bruge i dialogen med forældrene. ”Vi får et sprog for, hvor vi er, og hvor vi gerne vil hen,” siger Vibeke Lundgaard Clausen.

Et andet værktøj er videodokumentation, inspireret af Marte Meo-metoden, hvor man filmer interaktioner med børn eller i en børnegruppe for efterfølgende at analysere, evaluere og evt. justere sin praksis. En af Vibeke Lundgaard Clausens yndlingsobservationer er en film med to drenge, der dækker bord. De er begge halvandet år og har sneget sig ud fra badeværelset, hvor Vibeke står og vasker hænder med de store børn, som normalt har ansvaret for borddækningen. Drengene har gjort det før, og Vibeke har besluttet sig for at filme, hvad der foregår, men uden at forstyrre. Derfor har hun sat en iPad op i køkkenet. Da hun efterfølgende ser filmen, ser hun de to halvandetårige tage porcelænstallerkner ud af en skuffe, bære dem over til det høje spisebord, stå på tæer og sætte det på bordet. De kan lige nå at få servicet skubbet ind over kanten. De kommunikerer uden ord, henter glas, flere tallerkner, flere glas. Og kigger tilfredst på hinanden, før de løber væk. ”Børnene viste mig, at jeg burde revurdere den rutine, der hed, at de største børn havde ansvaret for borddækning. Her var to drenge, der tog initiativ og tydeligt gav udtryk for, at de var helt klar til at bidrage,” smiler Vibeke Lundgaard Clausen.

 

En stærk forældrerelation

Videodokumentationen spiller også en vigtig rolle i forhold til dialog med forældrene. Filmene dokumenterer børnenes hverdag, viser deres udvikling og skaber en stærk relation mellem hjem og dagtilbud. Som forælder til et dagplejebarn hos Vibeke Lundgaard Clausen føler man sig i meget trygge hænder. Det fortæller Tanja Stokholm, mor til drengen Jonas, der tidligere har gået i dagplejen. ”Man er aldrig i tvivl om, at børnene er i centrum hos Vibeke. Hun ser dem og inspirerer dem. Og hun er god til at inddrage os som forældre, også når der er noget, der er svært,” siger Tanja Stokholm og giver et eksempel fra en periode, hvor hendes søn reagerede lidt voldsomt på de andre børn ved at bide og give de andre børn nogle knubs. ”Som forælder vil man jo helst bare høre, at alt er gået godt, når man kommer og henter. Men indimellem er det ikke sådan, og der følte man sig meget tryg ved den måde, som Vibeke tog hånd om Jonas på og gav os gode råd om, hvad vi kunne gøre derhjemme. Og vores dreng faldt mere til ro,” siger Tanja Stokholm.

 

Relation som afsæt for læring

Forældrerelationen starter, allerede inden børnene begynder i dagplejen. Her tager Vibeke Lundgaard Clausen på hjemmebesøg hos familierne. ”Jeg sætter duftspor. De kan fornemme, hvem jeg er, og at det er trygt, jeg er der, også selv om de endnu ikke har et verbalt sprog,” siger Vibeke Lundgaard Clausen og understreger, at den trygge relation er afgørende for at tilrettelægge det rette læringsmiljø. Begge dele er hun nu i 24 år lykkedes med. I skoven, i køkkenet, i rutinerne og i de projekter, som børnene er med til at sætte i gang.

 

Det sagde fagudvalget

Vibeke Lundgaard Clausen har en fantastisk praksis. Hun arbejder med en stærk kombination af relation og børneperspektiv. Hun er ydmyg, men hun ved, at hun er dygtig. Og hun vil gerne dele sine erfaringer. Hun arbejder evaluerende og refleksivt og har en nysgerrighed, et drive og en forbilledlig vedholdenhed i forhold til børnene. Vibeke har meget at bidrage med til det øvrige pædagogiske personale.

 

Fakta om dagplejen

Dagplejer Vibeke Lundgaard Clausen er en kommunal dagpleje med fire-fem børn. Dagplejen har til huse i Vibeke Lundgaard Clausens private hjem, der ligger op til skov og mark i udkanten af Silkeborg. Dagplejen er kendetegnet ved ligeværdighed og anerkendelse og en stor indsigt i barnets udvikling og behov for tilknytning. Vibeke Lundgaard Clausen bygger sine didaktiske overvejelser og sin pædagogiske praksis på stor åbenhed over for børns perspektiver og skaber på den baggrund et udviklende og inkluderende læringsmiljø. Hun har et tæt samarbejde med forældrene og besøger altid barnets hjem, før barnet starter i dagplejen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.