Redskab

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

Dette materiale henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning.

Dreng på klatreredskab
© Børne- og Socialministeriet

Processen med at udvikle dokumentationspraksis kan hermed blive samskabende og meningsfuld.

Formålet med materialet er at inspirere til udviklingen af jeres dokumentationspraksis og give jer redskaber til dialogen om denne. Dette gælder i det enkelte dagtilbud såvel som i kommunerne.

En god dokumentationspraksis tager udgangs­punkt i, at I skal belyse pædagogisk praksis på den mest hensigtsmæssige måde med henblik på løbende at udvikle kva­liteten til gavn for børnene. Dokumentationen skal være fagligt reflekte­ret, systematisk og meningsfuld for dagtilbuddet, og metoderne hertil skal være velvalgte i forhold til formålet, bæredygtige i forhold til tidsforbruget og afstemt med den pædagogiske praksis.

 

Materialets indhold

  • Inspirationskatalog, som kan inspirere til, hvordan I kan understøtte arbejdet med en god dokumentationspraksis i jeres dagtilbud eller på dagtilbudsområdet i jeres kommune.
  • Dialogredskab bestående af tre redskaber:
  1. Overbliksskema, som kan hjælpe jer med at skabe overblik over dokumentationsaktiviteter, formål og tidsforbrug
  2. Analysemodel, hvor I kan vurdere, om der er overensstemmelse mellem tidsforbruget og værdien af den enkelte dokumentationsaktivitet. Modellen anvendes efterfølgende i en dialog, fx om en nuværende dokumentationsaktivitet skal fortsætte eller ej
  3. Handleplansskabelon, som kan hjælpe jer med at samle op på jeres dialog.

De tre redskaber findes både som en del af publikationen Dialogredskab og enkeltvis, så I kan skrive i skemaerne. På personalemøder el.lign. kan I anvende Oplæg til møder, som giver et overblik over materialet.

 

På eva.dk er det muligt at downloade inspirationskatalog, analysemodel og dialogredskab:

Inspirationskatalog: Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

Analysemodel til god dokumentationspraksis

Dialogredskab til god dokumentationspraksis

 

Bag om materialet

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018. Udviklingen er sket i samarbejde med Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Børne- og Socialministeriet, BUPL’s Lederforening, BUPL, FOA, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Forældrenes Landsorganisation (FOLA), KL og praktikere og videnspersoner på dagtilbudsområdet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.