Forskning og viden

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

I dette materiale kan I få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Forside til Kort om samspil og relationer
© Børne- og Undervisningsministeriet

Velfungerende samspil og trygge relationer mellem børnene og jer som pædagogisk personale er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Udviklingen af en tryg tilknytningsrelation understøttes af, at børn oplever nærhed og tæt kontakt til stabile og sensitive voksne i dagtilbud.

 

Materialets indhold

 • Forskningskortlægning
 • Kort om samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø – tre veje til, hvordan I kan arbejde med samspil og relationer som en del af læringsmiljøet:
 1. Sæt fokus på tilknytningen til barnet.
 2. Besvar børnenes behov og ideer i samspillet med dem.
 3. Skab rammer for gode samspil med og trygge relationer til hvert barn.
 • Dialogkort – inspirationsspørgsmål til de tre veje:
 1. Spørgsmål, I kan stille hinanden om jeres relationer til børnene.
 2. Spørgsmål, I kan reflektere over for at sikre et følsomt og lydhørt samspil med børnene.
 3. Spørgsmål, I kan arbejde med for at skabe rammer for fordybelse og nærvær i samspillet.
 • Inspiration til to forløb
 • Film

Bag om materialet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.