Artikel

Inspirationshæfte om observationer i tilsyn

Dette inspirationshæfte videreformidler kommu­nale erfaringer med at gennemføre observationer som led i det pædagogiske tilsyn og introducerer samtidig til de nye regler herom.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Observationer i tilsyn

I dette hæfte (2 af 3) kan I som forvaltning få inspiration til arbejdet med at styrke jeres tilsyn med det pædagogiske indhold, så det lever op til det nye lovkrav om brug af observationer i tilsyn.

De forvaltningsrepræsentanter og dagtilbudsledere, der er interviewet som led i udarbejdelsen af inspirationsmaterialet, peger på en række muligheder og udfordringer, som de ansvarlige i kommunerne med fordel kan reflektere over, når de skal implementere observationer i deres tilsyn eller kvalificere deres eksisterende observationspraksis.

 

Baggrund

Danmarks Evalueringsinstitut har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet et inspirationsmateriale, der skal understøtte implementeringen af tre af de nye lovkrav, henholdsvis at kommunen skal sikre uvildighed i tilsyn, foretage observationer i dagtilbuddene og følge op på tilsyn.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.