Aktivitet

JUMP-kort - Dialog om job, uddannelse og medborgerskab

Dette værktøj består af 48 billedkort og en række øvelser, der tager udgangspunkt i emnerne job, uddannelse og medborgerskab.

Ved at eleverne forholder sig til og diskuterer emnerne med udgangspunkt i billederne åbnes for nye forståelser og fortolkninger. Samtidig lærer eleverne at forholde sig til andres holdninger og værdier.

Formålet med dialogværktøjet er at tilbyde elever en trædesten, hvorfra de i dialog med andre kan nuancere holdninger, udfordre forståelser og skabe nye erkendelser om emnerne: job, uddannelse og medborgerskab.

Værktøjet består af 48 billeder og en række øvelser, der tager udgangspunkt i emnerne. Ved at forholde sig til og diskutere emnerne med udgangspunkt i billederne åbnes op for nye forståelser og fortolkninger. Samtidig lærer eleverne og forældrene at forholde sig til andres holdninger og værdier.

Der findes ikke forkerte svar eller forståelser, kun nysgerrighed og lyst til at forstå hinanden. Vi håber, at læreren, vejlederen og eleverne bliver klogere på hinanden, sig selv og verdenen samtidig med, at de har det sjovt.

 

Introduktion til øvelserne

 • Underviseren forklarer formålet med billedmaterialet og øvelserne.
 • Fortæl eleverne, at de skal vælge det billede, der umiddelbart taler til dem og siger dem noget.
 • Gør eleverne opmærksomme på, at der ikke findes forkerte svar eller forståelser.
 • Introducer én handling ad gangen:
  • ”Nu vælger I ét billede.”
  • ”Nu finder I én, I gerne vil møde.”
  • ”Nu beskriver I på skift, hvad I ser på billedet og fortæller, hvorfor I har valgt det.”
 • Kom gerne selv med et personligt svar som eksempel og inspiration til deltagerne.
 • Tilskynd deltagerne til at lytte og være nysgerrige på hinandens valg af billede.
 • Snak om, hvordan man spørger nysgerrigt, og hvordan man anerkender hinandens meninger og holdninger.

 

Gode råd

 • Skab en tryg atmosfære. Sørg for, at eleverne får tid til at beskrive billedet og begrunde valg af billede uden afbrydelse både under parøvelser og i plenum.
 • Ros og anerkend deltagernes valg og forklaring af billedkort.
 • Involver gruppen som ressource, fx. hvis en deltager leder efter ord, har svært ved at svare eller giver et svar, der umiddelbart ligger uden for emnet.

 

Kreditering

FastholdelsesTaskforce

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.