Digital myndiggørelse

Digital myndiggørelse omhandler kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse af betydningen af indførelse af digital teknologi og automatisering i de erhverv, som eleverne uddanner sig til.

Eleverne skal opnå forståelse for sikkerhed, etik og konsekvenser ved digitale teknologier.
Find inspiration til din undervisning her. 

Tema: it og digitalisering

Det generelle tema om it og digitalisering indeholder artikler, redskaber og forløb om cybersikkerhed og digital dømmekraft.

Find temaet her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.