Forløb

Forløb om GDPR, Persondataforordningen

Hvad er en personoplysning og hvilke regler gælder? Gennem forløbet får eleverne kendskab til beskyttelse af virksomheders, kunders eller brugeres digitale data. Udarbejdet for og af Center for Databaseret Service og Forretningsudvikling. Omfang: 8 lektioner.

Love og regler i forbindelse med data

Under kompetenceområdet "Digital myndiggørelse" indgår Love og regler i forbindelse med data.
Det omhandler gældende love og regler i forbindelse med indsamling opbevaring og deling af data. Databeskyttelsesforordningen (GDPR), dataloven og strafferetlige konsekvenser ved brud på lovgivningen kan danne grundlag for vurderinger af datahåndtering og beskyttelse af data i konkrete erhvervsfaglige sammenhæng.

Eleverne kan i undervisningen forholde sig kritisk til begreber som privathed og anonymitet og kan reflektere over virksomheders ønsker om data og brug af denne i forhold til beskyttelse af brugeren.

Gennem forløbet dækkes følgende faglige mål på niveau C: Eleven kan redegøre for og diskutere beskyttelse af virksomheders, kunders eller brugeres digitale data og for de generelle tekniske og samfundsmæssige aspekter af it-sikkerhed.

 

Erhvervsfaglig toning af materialet

Materialet er ikke udarbejdet specifikt til erhvervsuddannelsesområdet. Derfor er det er vigtigt, at læreren toner undervisningen mod det relevante erhverv. Det kan ske ved at inddrage eksempler fra det uddannelsesspecifikke område. 

Forløbet kan med fordel bruges på hovedforløb til elever med et praktiksted. Flere af opgaverne ligger op til drøftelse i grupper med udgangspunkt i elevens praktiksted. Med lidt tilpasning vil det også kunne anvendes på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Forløbet er desuden velegnet til en temadag.

 

Forløbets opbygning

Forløbet er tiltænkt en dags undervisning, dvs. ca. 7-8 timer. Eleverne skal afslutningsvis producere et faktaark og løse en lille case, hvor de formidler grundviden om persondata til deres praktikvirksomhed. 

 

Metodik

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver.

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet for og af Center for Databaseret Service og Forretningsudvikling

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.