Forskning og viden

Kortlægning af supplerende undervisning på erhvervsuddannelserne

Skolerne arbejder intensivt med at omsætte reformens initiativer til praksis. Det viser rapporten fra følgeforskningen til reformen, som er udarbejdet af KORA og EVA.

Formål

Kortlægningen undersøger elevers brug af supplerende undervisning, med det formål at nå overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb på erhvervsuddannelser og samarbejdet herom mellem erhvervsskoler og VUC’er.

Hovedpointer

  • Kortlægningen peger overordnet på, at få elever har brug for supplerende undervisning, men at hovedparten af erhvervsskolerne har elever med behov. 65 pct. af lederne vurderer, at de har mellem 1-10 pct. elever med behov for supplerende undervisning. Skolerne peger særligt på udfordringer indenfor industriens uddannelser, særligt på metaluddannelserne. 
  • En stor del af de ellers få elever får ikke den nødvendige supplerende undervisning, idet hver tredje leder vurderer, at 0-10 pct. af deres eleverne med behov for supplerende under-visning får behovet opfyldt.
  • Manglende volumen (for små hold) og grundforløbets struktur (eleven har for mange timer på grundforløbet til at kunne følge supplerende undervisning) udfordrer udbuddet af supplerende undervisning.
  • Godt halvdelen (53 pct.) af erhvervsskoleledere angiver, at de har eller inden for de seneste to år har haft et samarbejde med VUC om supplerende undervisning. Heriblandt vurderer knap halvdelen af erhvervsskolelederne (48 pct.), at samarbejdet med VUC i høj eller nogen grad er tilfredsstillende. Til sammenligning vurderer størstedelen af VUC’erne (90 pct.), der samarbejder med erhvervsskoler, at samarbejdet i høj eller nogen grad er tilfredsstillende.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af EVA og udgivet i 2018.

Kortlægningen baserer sig på fokusgruppe- og telefoninterview samt spørgeskemaer blandt ledelsesrepræsentanter på erhvervsskoler og VUC.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.