Artikel

Digitalt forløb ”Økonomistyring i praksis” på IBC Innovationsfabrikken i samarbejde med erhvervsakademi

Læs om et af de undervisningsforløb, der er blevet afprøvet i et projekt målrettet talenter og højtbegavede elever. Eleverne har arbejdet med undervisningsforløbet sideløbende med skoleopholdene.

Forløbet er et digitalt undervisningsforløb på den digitale platform Moodle. Det er udarbejdet til talentelever på Kontoruddannelsen med speciale i økonomi på det merkantile hovedforløbet, men skabelonen til opbygning af et digitalt undervisningsforløb kan anvendes af andre erhvervsuddannelser.

Formål

Forløbet er udviklet for at kunne tilbyde eleverne med ambitioner om videreuddannelse efter endt erhvervsuddannelse en god start herpå.

Eleverne kan med deltagelse i forløbet opnå 10 ECTS-point på et erhvervsakademi. Herudover opnår eleverne viden om erhvervsøkonomi på områder, der ikke bliver behandlet i den obligatoriske undervisning.

Forløbet udvider IBCs række af tilbud til de talentfulde elever. Med forløbet vil eleven stå stærkere efter endt uddannelse inden for økonomisektoren samt allerede være påbegyndt en akademiuddannelse som overbygning til erhvervsuddannelsen. Desuden giver forløbet mening for de arbejdsgivere, der overvejer at betale for efteruddannelse til deres elever.

 

Målgruppe

De økonomielever, som kan have interesse i at deltage i forløbet, bør have følgende forudsætninger:

 • Være 2. årselever på økonomiuddannelsen
 • Være selvstændige og engagerede
 • Have lyst til videreuddannelse efter endt elevtid
 • Være afklaret med deres arbejdsgiver omkring deltagelse

 

Indhold

Forløbet kører 100 % online og er stort set selvinstruerende. Overordnet handler det om at gøre deltagerne rustet til at tage den afsluttende eksamen på et erhvervsakademi.

Kort fortalt skal deltageren på forløbet gøre følgende:

 • Deltage i de 3 skoleforløb på Kontoruddannelsen med speciale i økonomi: Økonomistyring 1 + 2 og budgettering som en del af deres erhvervsuddannelse.
 • Anskaffe sig bogen ”Økonomistyring – videregående uddannelser” uddannelser fra Hans Reitzels forlag samt løse de opgaver, der hører til.
 • Løse de opgaver, som ligger online i tilknytning til forløbet.
 • Skrive en kort businesscase som eksamensopgave. Erhvervscaseopgaven afleveres på et erhvervsakademi, som erhvervsskolen har indgået et samarbejde med.
 • Gå til eksamen på erhvervsakademiet. Eleven sørger selv for at tilmelde sig eksamen på erhvervsakademiet.

Foruden læsning af den anbefalede grundbog, skal eleven løse de opgaver, der gøres tilgængelige online af underviseren. Opgaverne ligger tæt op ad de eksempler, der er i grundbogen, så talenteleven altid kan søge hjælp her. Når eleverne har løst opgaverne, kan de kontrollere dem til de vejledende løsninger, der også gøres tilgængelig online af underviseren.

 

Casearbejde

Den afsluttende eksamen tager udgangspunkt i en businesscase. Businesscasen skrives over en selvvalgt økonomisk problemstilling i virksomheden.

Asynkrone værktøjer:

 • Meddelelser – Moodle funktionalitet
 • Opgave forum – Moodle funktionalitet

 

Varighed

Det forventes at eleverne i de sidste 6 – 9 måneder inden fagprøven begynder på forløbet. De bør afsætte 1-2 timer pr. uge til at løse de opgaver, der er til grundbogen Økonomistyring – videregående uddannelser.

Kort efter fagprøven udarbejdes en erhvervscase jf. de retningslinjer der er på erhvervsakademiet. Eleven kan med fordel tage udgangspunkt i deres fagprøve. Alt efter opgavens omfang vil dette tage 5 – 10 timer.

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af IBC Innovationsfabrikken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.