Talenter

Som en del af eud-reformen skal der være talentindsatser på alle erhvervsuddannelser. 

Begrebet talenter refererer i denne sammenhæng til elevgrupper med særligt gode forudsætninger for læring og udvikling. Formålet med talentspor, som skal køre parallelt med uddannelsernes hovedspor, er, at særligt talentfulde elever skal have mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse på et specielt fagligt niveau, eksempelvis i form af højniveauer i specialefag. Eleverne får dermed mulighed for at læse videre på relevante videregående uddannelser.

Her kan du læse mere om, hvordan arbejdet med talentindsatser kan gribes an.

Inspiration

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.