Artikel

Talentindsats og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

Talentindsatser kan virke motiverende og være med til at skabe en talentkultur.

Her finder du tre vejledninger til henholdsvis erhvervsskoler, elever og virksomheder om tiltag og tilbud for de dygtigste elever. Vejledningerne er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet 2017.

Vejledninger om talentudvikling

For at sikre at alle elever udvikler deres kompetencer bedst muligt, skal erhvervsskolerne udfordre elever gennem undervisningens tilrettelæggelse, forskellige uddannelsestilbud og valgmuligheder. Denne folder belyser talentspor og fag på højere niveau – og forhold skolerne skal være opmærksomme på ved iværksættelse af forløbene.

Folderen giver eleverne overblik over ekstra udfordringer, der kan tilvælges på erhvervusddannelserne, herunder valgfag, grundfag på højere niveauer, talentspor, oplæringsophold i udlandet mm.

Denne folder har til formål at oplyse virksomheder om de muligheder eleven har for at vælge ekstra udfordringer i en erhvervsuddannelse og informere om, hvilken betydning/konsekvenser elevens valg har for virksomheden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.